Biskupi chorwaccy upomnieli się w imieniu swego narodu o prawo do indywidualnego decydowania każdej osoby w kwestii środków podejmowanych w związku z zagrożeniem epidemicznym. „(…) środki i decyzje mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się zakażenia koronawirusem powinny być pozbawione przymusu” – podkreślili w swym oświadczeniu.

Rada Stała Konferencji Biskupów Chorwackich opublikowała komunikat zatytułowany: „Czy szczepionka przeciwko Covid-19 jest moralnie akceptowalna?”. We wstępie hierarchowie zachęcili wierzących i ludzi dobrej woli aby podjęli refleksję oraz konstruktywną współpracę dla dobra wspólnego, zarówno indywidualnego, jak i społecznego. Wyrazili też wolę niesienia światła Ewangelii w trudnym momencie społecznym.

Odnośnie kwestii zawartej w tytule komunikatu, przypomnieli stanowisko Kongregacji Nauki Wiary z grudnia 2020 roku. Gremium to uznało przyjmowanie tak zwanych szczepionek przeciwko Covid-19 za moralnie dopuszczalne. Rada przypomniała też wezwanie kongregacji do produkcji i dystrybuowania etycznie akceptowalnych preparatów, które nie będą budzić konfliktu sumień. „(…) szczepienie pozostaje środkiem zapobiegania i tłumienia przenoszenia czynnika zakaźnego, ale zgodnie z instrukcją Kongregacji musi być dobrowolne (nr 5)” – podkreślili biskupi Chorwacji.

Obszerny fragment komunikatu zwraca uwagę na konieczność dobrowolności środków podejmowanych w ramach walki z epidemią. Ma to związek z nakładaniem przez władze poszczególnych państw coraz bardziej surowych środków zapobiegania rozprzestrzenianiu się grypopodobnej choroby wirusowej.

„Mając przed oczyma człowieka i jego godność, zachęcamy wierzących i obywateli, pracowników publicznych, osoby pełniących odpowiedzialne służby w społeczeństwie, a także pracowników mediów do osobistego wkładu w tworzenie zdrowego klimatu międzyludzkiego. W zapobieganiu zakażeniu koronawirusem powinni zwracać uwagę na godność ludzką i prawa człowieka, aby nie powodować dyskryminacji w społeczeństwie. Szczególną uwagę należy poświęcić osobom starszym i ubogim oraz zapewnić im opiekę zdrowotną i inną, aby czuli się chronieni i u siebie” – podkreślili autorzy wystąpienia.

Źródło: pch24.pl