Komisarz RCMP Brenda Lucki wezwała Kanadyjczyków do zgłaszania podejrzanych zachowań w Internecie, w tym komentarzy osób, które wyrażają opinie „antyrządowe, przeciwne egzekwowaniu prawa”.

Oświadczenie pani komisarz uzyskał w poniedziałek Blacklock’s Reporter.

„Jeśli masz wątpliwości, zgłoś to”, apeluje Lucki. 

RCMP wydała w poniedziałek poradnik zatytułowany „Zgłaszanie podejrzanych incydentów policji”, który zachęca użytkowników Internetu do zwracania uwagi na osoby o podejrzanych poglądach politycznych lub poglądach podważających władzę, które „obejmują opinie antyrządowe, antypolicyjne i anarchistyczne” lub „ideologie oparte na pretensjach”.

„Ta kategoria może obejmować nowe i pojawiające się zagrożenia motywowane ideologicznie, takie jak kwestie środowiskowe, prawa zwierząt itp.”, wyjaśniają autorzy poradnika. „Celem inicjatywy jest poprawa jakości informacji udostępnianych policji oraz zachęcanie do zgłaszania podejrzanych incydentów i działań”.

Poradnik dalej doradza, że niektórzy ludzie mają przekonania społeczne lub polityczne, które mogą być „uznawane za skrajne lub poza głównym nurtem”. Stwierdzono, że chociaż niektóre idee mogą budzić obawy, policja powinna  zostać zaangażowana „kiedy dana osoba używa lub aktywnie wspiera przemoc, aby osiągnąć cele ideologiczne, religijne lub polityczne”.

RCMP zapewnia, że rolą organów ścigania „nie jest kontrolowanie myśli Kanadyjczyków”.

Pomimo tego stanowiska, policja federalna otwarcie poparła ustawę C-36, która pociąga za sobą grzywnę w wysokości do 70 000 dolarów lub areszt domowy dla internautów podejrzanych o publikowanie legalnych, ale obraźliwych lub pogardliwych na temat dających się zidentyfikować grup. Ustawa C-36 została przedłożona w czerwcu, ale  wraz z końcem kadencji spadła z porządku i trzeba ją przedłożyć ponownie, co rząd Trudeau zapowiada.

za https://tnc.news/