Z dniem 1 stycznia 2022 r. w prowincji Ontario weszły w życie pewne istotne zmiany w zakresie prawa spadkowego i testamentowego. Omówię tylko kilka z nich.

        Przed 1 stycznia 2022 r. zawarcie małżeństwa unieważniało testament, oznaczało to, że jeśli dana osoba zawarła związek małżeński, jakikolwiek testament sporządzony wcześniej przez tę osobę był nieważny.

        Tak więc w drugim małżeństwie, jeśli jedna lub obie strony posiadały już testament, który przekazywał część lub całość ich aktywów dzieciom z wcześniejszego związku, testament ten tracił ważność. Stwarzało to sytuację, w której mogło dojść do poważnych sporów pomiędzy potencjalnymi spadkobiercami po śmierci spadkodawcy.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

        Obecnie poprzedni testament  pozostaje ważny i tylko nowy go unieważnia.

        Spadkodawca musi nadal zaopatrzyć osoby pozostające na jego utrzymaniu, a małżonek ma prawo wybrać dziedziczenie albo na mocy testamentu lub na podstawie dziedziczenia ustawowego lub alternatywnego wyboru na co zezwalałaby ustawa o prawie rodzinnym w przypadku separacji.

        Do 1 stycznia 2022 r., jeśli osoba zmarła bez testamentu, jej małżonek (ale tylko małżonek, a nie partner) dziedziczył pierwsze 350 000 dol. spadku, a jeśli były dzieci, małżonek dzielił się resztą z dziećmi. Byłoby tak nawet w przypadku, gdyby osoby te pozostawały w separacji.

        Obecnie, jeśli strony były w momencie śmierci w separacji, żyjący małżonek nie dziedziczy, przy czym separacja musiała trwać co najmniej trzy lata –  lub krócej, ale tylko w sytuacji, jeśli strony podpisały ze sobą umowę o separacji lub wydano orzeczenie sądu.

        Sądy mogą teraz uznawać testament, nawet jeśli testament  nie został doskonale przeprowadzony, ale jest wystarczająco jasny, aby pokazać intencje spadkodawcy. Wcześniej należało dopełnić wszystkich formalności; przy podpisywaniu przez spadkodawcę wymagana była obecność dwóch świadków, a obydwaj świadkowie musieli podpisywać w tym samym czasie.

        Prowincja uchwaliła również na stałe (nie tymczasowo) uznanie testamentów podpisanych wirtualnie, chociaż testament musi nadal zawierać faktyczny podpis spadkodawcy.

        Testament powinien być sporządzony i podpisany przez prawnika.

        Powodów jest wiele. Niektóre z nich to: Prawnik może upewnić się, że dana osoba jest tym, za kogo się podaje. Prawnik omówi związki i życzenia klienta, sprawdzi stan majątku oraz zapewni, że treść testamentu realizuje życzenia spadkodawcy.

        Prawnik sprawdzi, czy spadkodawca uposażył osoby pozostające na jego utrzymaniu, czy jest to małżonek, dziecko lub osoba niepełnosprawna. Prawnik upewni się, że spadkodawca ma zdolność prawną, to znaczy, że rozumie, co robi i jakie są konsekwencje jego poleceń. Prawnik upewni się również, że spadkodawca składa podpisy dobrowolnie i nie jest naciskany, zazwyczaj przez potencjalnego spadkobiercę, do zrobienia czegoś, czego inaczej by nie zrobił.

        Każda sprawa jest inna i jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat swojej konkretnej sytuacji, powinieneś porozmawiać ze swoim prawnikiem.

Marek Malicki

905.274.1650

        Treść niniejszego artykułu w żadnym wypadku nie powinna być traktowane jako porada prawna.  Celem artykułu jest wyłącznie udzielenie ogólnych informacji.