Minister Bezpieczeństwa Publicznego, szanowny Marco Mendicino , ogłosił dziś nowe, bardziej rygorystyczne przepisy regulujące sprzedaż i przekazywanie broni palnej . Od 18 maja 2022 r. osoby i firmy dokonujące transferu lub sprzedaży broni palnej tzw unrestricted będą musiały potwierdzić tożsamość odbiorcy i sprawdzić ważność licencji na broń palną w Registrar of Firearms przed zakończeniem transferu, w tym poprzez podanie numeru licencji odbiorcy oraz wszelkich innych wymaganych informacji. Nowa zasada pomoże zapobiegać zdobywaniu broni przez osoby, które nie powinny mieć broni palnej.

Firmy zajmujące się bronią palną będą również zobowiązane do przechowywania ewidencji sprzedaży i zapasów związanych z bronią palną , tak jak miało to miejsce do 2005 r. Ułatwi to organom ścigania śledzenie broni palnej. Rejestry będą przechowywane przez firmy, a nie rząd, a policja będzie potrzebowała uzasadnionych podstaw, aby uzyskać do nich dostęp, często za zezwoleniem sądu.

Żadna pojedyncza inicjatywa nie rozwiąże problemu przemocy z użyciem broni. Dlatego nowe przepisy mające na celu zapewnienie Kanadyjczykom bezpieczeństwa są jednym z elementów szerokiego programu rządu, który ma na celu rozwiązanie tego problemu zdrowia publicznego – który krzyżuje się z przemocą ze względu na płeć, rasizmem i innymi systemowymi wyzwaniami. Obejmuje to inwestycje w programy prewencyjne i społeczne, działania na granicy, które zwalczają przemyt broni, zakaz używania broni typu szturmowego i program wykupu broni, aby usunąć ją z naszych ulic.czytamy w komunikacie ministerstwa.