Grzegorz Waśniewski od lat kwestuje na rzecz polskiej Fundacji Brata Alberta – dzisiaj podziękowanie