Chrystia Freeland w pierwszym ważnym przemówieniu od czasu budżetu zapowiedziała  8,9 miliarda dolarów wsparcia finansowego, które jej rząd wprowadził, aby pomóc Kanadyjczykom radzić sobie z rosnącą inflacją.

„Wiemy, że Kanadyjczycy martwią się inflacją i pytają, co ich rząd zamierza z tym zrobić” – powiedział Freeland w oświadczeniu dla mediów.

„Dlatego mamy nowy plan przystępności cenowej – 8,9 miliarda dolarów nowego wsparcia w tym roku – który zapewni więcej pieniędzy w kieszeniach Kanadyjczyków w czasie, gdy najbardziej tego potrzebują”.

Freeland powiedziała, że ​​jej plan rozwiązania problemu inflacji i kryzysu przystępności cenowej składa się z pięciu części: poszanowania roli Banku Kanady, inwestowania w pracowników, zarządzania długiem, tworzenia dobrych miejsc pracy i finansowania pakietu programów składających się na Plan przystępności cenowej.

40-minutowe przemówienie Freeland w Empire Club w Toronto dotyczyło również strategii zwiększania konkurencyjności i produktywności oraz zawierało zobowiązanie do zwiększenia wsparcia finansowego, jeśli sytuacja gospodarcza pogorszy się.

Środki już zapowiedziane przez rząd federalny w budżecie 2022 i cytowane przez Freeland w  przemówieniu obejmują:

Zwiększenie Canada Workers Benefit o 1,7 miliarda dolarów w tym roku. Indywidualni pracownicy mogą teraz otrzymywać do 1395 dol. rocznie zasiłku, podczas gdy rodzina może kwalifikować się do 2403 dol.rocznie. Kwoty te zostałyby zwiększone o 1200 dolarów dla osób fizycznych i 2400 dolarów dla rodzin.

Zwiększenie rentystarczej (OAS) o 10 procent, zapewniając do 766 dolarów nowego wsparcia w pierwszym roku, począwszy od lipca dla osób w wieku 75 i więcej lat.

Zapewnienie jednorazowej płatności Housing Affordability Payment 500 dol. dla Kanadyjczyków o niskich dochodach.

Zmniejszenie kosztów opieki nad dziećmi średnio o 50 procent do końca roku i doprowadzenie do średniego kosztu 10 dolarów dziennie w latach 2025-26.

Zapewnienie bezpłatnego ubezpieczenia dentystycznego dla Kanadyjczyków zarabiających mniej niż 90 000 dolarów rocznie, począwszy od dzieci poniżej 12 roku życia, w 2022 roku.

Podwyższenie świadczeń indeksowanych do inflacji, w tym OAS, dodatku do gwarantowanego dochodu (GIS), Canada Pension Plan, Canada Child Benefit i kredytu GST.

Rząd federalny twierdzi, że GIS jest już o 4,9 procent wyższy niż rok temu z powodu inflacji i że inne indeksowane świadczenia również wzrosną.

W swoim przemówieniu Freeland porównała ożywienie gospodarcze Kanady do ożywienia innych krajów G7. Powiedziała, że ​​Kanada odzyskała 117 procent miejsc pracy utraconych podczas pandemii — w porównaniu do 96 procent w Stanach Zjednoczonych — a teraz ma stopę bezrobocia wynoszącą zaledwie 5,1 procent.

„To najsilniejsze ożywienie w G7. To najsilniejsze ożywienie miejsc pracy w G7, a realny PKB Kanady jest o 1,8 proc. wyższy niż w tych okropnych pierwszych tygodniach [pandemii]” – powiedziała.

Freeland powiedziała, że ​​pomimo tych pozytywnych danych wie, że niektórzy Kanadyjczycy cierpią z powodu inflacji, o którą obwinia pandemię, przerwy w globalnych łańcuchach dostaw i inwazję Rosji na Ukrainę.

Freeland powiedziała, że chociaż Kanada ma najniższy stosunek długu do PKB w G7, chce, aby dług się zmniejszył i dodała, że „pandemiczny dług musi być i zostanie spłacony”.

Po przemówieniu minister finansów konserwatywni posłowie Dan Albas i Gérard Deltell wydali oświadczenie , że wysiłki Freelandu, aby uczynić życie bardziej przystępnym, tylko pogorszą sytuację.

„To wadliwe podejście ekonomiczne niszczy zarobki ciężko pracujących Kanadyjczyków i ignoruje najbardziej podstawową zasadę ekonomii: że wydatki podczas kryzysu inflacyjnego będą tylko napędzać inflację” – czytamy w oświadczeniu.