Dom Kopernika, w projekcie księdza Smith’a i senatora Hajdasza, miał być polonijnym Domem Seniora i od lat był przystanią polskości. Niestety obecnie ta idea w Koperniku jest w niebezpieczeństwie. Alarmującym jest to, że jak słyszę, nowa pani Dyrektor, nie znająca polskiego języka i tradycji, wprowadza liczne zmiany, które zagrażają racji bytu polskości w tej placówce, wybudowanej przed laty dzięki wspólnotowej krwawicy, wyrosłej na wartościach Chrześcijańskiej Kultury i Polskości.

Decyzja pani Dyrektor, związana z działalnością Korpusu Pomocniczego Kopernika (Copernicus Lodge Auxiliary), jest szczególnie bolesna. Bowiem pozbawiła ona Korpus Pomocniczy pomieszczenia, w którym (aż do covid’a) raz w tygodniu, od wielu lat, zbierali się i pracowali ochotnicy, tworząc wg zdolności dla polonijnego dobra.

Korpus ten prowadził różne usługi, w tym naprawcze, krawieckie, jubilerskie, rękodzielnictwo typu robótki na drutach i szydełkowanie, wykonywał upominki/akcenty na Boże Narodzenie i Wielkanoc itp. Przeglądał liczne dotacje, uzdatniając je na sprzedaż. Prowadził też sklepik spożywczy, loterie, bazary, „yard sales”, „Polish Heritage Events” itd. Trzeba też wspomnieć, że przychodzili doń mieszkańcy, czujący potrzebę kontaktu, wsparcia rozmową lub radą oraz bycia wśród zajętych pracą członków tego Korpusu.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Pomoc Korpusu przynosiła Kopernikowi dochód, w wysokości $20 tys – $40 tys rocznie, co przez lata istnienia wyniosło około jeden i pół miliona dolarów.

Pomimo starań, o przywrócenie pierwotnego pomieszczenia w budynku apartamentowym lub o udostępnienie równorzędnego miejsca na kontynuowanie prac, pani Dyrektor nie przyznała żadnego lokum Korpusowi. Powstała sytuacja pociąga za sobą wyeliminowanie Korpusu i dyskredytowanie potrzebnej tutaj działalności: społeczno-gospodarczo-charytatywnej wraz z jej polskim etniczno-kulturowo-emocjonalnym wsparciem mieszkańców.

Nie rozumiem dlaczego Dyrektorzy Domu Kopernika i Dyrektorzy Funduszu Kopernika nie są świadomi tej sytuacji. Wobec tego, aby zahamować panią Dyrektor w systematycznym usuwaniu polskości, potrzeba żeby prestiżowe organizacje polonijne */, zwłaszcza te z funduszami na statutową obronę polskości i tradycji, prześwietliły dokładnie „zamieszanie” w Koperniku, a zgromadziwszy informacje, wniosły stanowczy protest, tak do obu grup Dyrektorów, jak i do posła MPP pani Bhutila Karpoche oraz pana premiera Doug Ford’a.

Małgorzata

*/ Kongres Polonii, Związek Narodowy, Polska Credit Unia z jej TVStudio, Duchowieństwo, Konsulat RP, polska prasa etc.