Szanowny Panie Redaktorze, Szanowna Pani Redaktor

Dzień 22 października 2020 roku Trybunał Konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił, że zabijanie dzieci ze względów eugenicznych jest niezgodne z Konstytucją. Ten epokowy wyrok wpisał się w światową historię cywilizacji życia. Dziękujemy Sędziom Trybunału za odwagę i doniosłą, epokową decyzję!  Chwalimy Boga na Wysokości!

Prosimy o publikacje naszego listu otwartego zamieszczonego na stronie:

http://kslpmazowsze.pl/

Z poważaniem,

lek. Grażyna Rybak, specjalista pediatrii
Delegat Oddziału Mazowieckiego bł. dr Ewy Noiszewskiej 
Katolickiego Stowarzyszenia lekarzy Polskich
www.kslp.mazowsze.pl

Ps. Środowisko medyczne pisało w tej sprawie listy do parlamentarzystów:

21.04.2020

http://kslpmazowsze.pl/2020/04/21-04-2020-list-otwarty-lekarzy-kslp-do-parlamentarzystow-sejmowej-komisji-zdrowia-oraz-komisji-polityki-spolecznej-i-rodziny/

 3.05.2020

http://kslpmazowsze.pl/wp-content/uploads/2020/10/List-%C5%9Arodowiska-medycznego-do-Parlamentarzyst%C3%B3w-w-sprawie-Ustawy-Zatrzymaj-aborcj%C4%99-3.05.20201.pdf


PODZIĘKOWANIE LEKARZY

dla Sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz Posłów chroniących życie poczętych dzieci
Warszawa, 23.X.2020 r.

Dziękujemy Posłom, którzy złożyli wniosek do Trybunału Konstytucyjnego (TK) oraz wszystkim Sędziom TK, którzy uczciwie i odważnie orzekli niezgodność przesłanki eugenicznej w Ustawie z 1993 r. z polską Konstytucją.

Dla nas, lekarzy, którzy codziennie trudzimy się nad ochroną zdrowia i życia ludzkiego, wielką radością jest, że postulat inicjatywy obywatelskiej „Zatrzymaj aborcję” został zrealizowany! Uznano wreszcie, że życie i godność każdego dziecka niezależnie od stanu zdrowia czy etapu rozwoju prenatalnego powinny być chronione zgodnie z tym, co mówi na ten temat Konstytucja i Kodeks Etyki Lekarskiej.

Niektórym wadom wrodzonym i chorobom dziecka powstającym w prenatalnym okresie życia można zapobiegać poprzez ograniczenie ekspozycji matki na szkodliwe czynniki środowiska zewnętrznego: nikotynę, alkohol, substancje psychoaktywne, antykoncepcję hormonalną. Stan zdrowia kobiety, niektóre choroby,styl życia, sposób odżywiania się, mogą niekorzystnie wpływać na przebieg ciąży i rozwój dziecka. Wiedza na ten temat
powinna być propagowana w społeczeństwie jako element skutecznej profilaktyki wad wrodzonych. Zadaniem systemu opieki zdrowotnej jest oddziaływanie na korzyść zdrowia matek i dzieci oraz przyszłych pokoleń Polaków we współpracy z mediami, administracją, samorządem.

Zmiany systemu prawa zaproponowane przez TK spowodują, że diagnostyka prenatalna będzie wykonywana wyłącznie w celu ratowania życia i poprawy stanu zdrowia nienarodzonych dzieci, podobnie jak to ma miejsce w odniesieniu do diagnostyki chorób u osób, które już się urodziły. Zaprzestanie wykonywania aborcji eugenicznej przyczyni się do poprawy stanu zdrowia kobiet, do rozwoju medycyny matczyno – płodowej, w tym
diagnostyki i terapii prenatalnej, chirurgii wewnątrzmacicznej, położnictwa i neonatologii.
Prawo chroniące dzieci z niepełnosprawnościami mobilizuje do podjęcia pilnych działań, których celem będzie pomoc każdej rodzinie, która takie dzieci przyjmuje i wychowuje; obejmujących pomoc medyczną, społeczną, psychologiczną, socjalno – bytową i wsparcie duchowe. Konieczne jest, naszym zdaniem, zapewnienie wszystkim tym rodzinom perinatalnej opieki hospicyjnej, a chorym dzieciom miejsc w oddziałach intensywnej
opieki neonatologicznej, oddziałach chirurgii noworodków i w razie potrzeby w hospicjach pediatrycznych. Decyzję Trybunału Konstytucyjnego, logicznie wynikającą z obowiązującego w naszym kraju systemu prawnego, przyjmujemy z radością jako dowód zwycięstwa cywilizacji życia, jako realizację zasad, opisanych przez Świętego Jana Pawła II w jego encyklice „Evangelium Vitae”. Przyczyni się ona do zmniejszenia częstości łamania sumień lekarzy i całego personelu medycznego.

W imieniu lekarzy Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich (KSLP):
Dr n. med. Elżbieta Kortyczko, specjalista pediatrii i neonatologii, Prezes Zarządu Głównego KSLP

Prof. dr hab. n. med. Bogdan Chazan, specjalista ginekologii i położnictwa, Vice-Prezes ZG KSLP i Prezes Oddziału Mazowieckiego KSLP

Lek. Grażyna Rybak specjalista pediatrii, Delegat OM KSLP