W niedzielę, 13 listopada 2022 roku przed Pomnikiem Patrioty w Mississaudze odbyły się uroczyste obchody Święta Niepodległości z udziałem przedstawicieli organizacji polonijnych, reprezentantów władz RP, polityków, duchowieństwa, harcerzy, Górali i mieszkańców GTA. Przedstawiamy Państwu fragmenty dwóch znaczących przemówień, jednego wygłoszonego przez wicekonsul Sylwię Czerwińską, a drugiego przez posłankę do legislatury Ontario Natalię Kusendovą.

Wicekonsul Sylwia Czerwińska: (…) Szanowni Państwo, nie sposób nie odnieść się do tego, co dzieje się za wschodnią granicą Polski.

        Nasz wschodni sąsiad Ukraina została bezprawnie napadnięta przez Rosjan. Te wydarzenia przywołują refleksję, że wolność i niepodległość nie są dane raz na zawsze, że trzeba je pielęgnować i szanować.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

        Dzisiaj jeszcze bardziej niż w latach poprzednich,  potrzebna jest jedność Polaków w Polsce i poza granicami.

        Drodzy Państwo, z okazji Narodowego Święta Niepodległości życzę Państwu, aby uczucie jedności z krajem swojego pochodzenia, z krajem przodków, z Polską, nieustannie gościło w Państwa sercach. Jeszcze raz dziękuję organizatorom za zorganizowanie dzisiejszych obchodów i Państwu za podtrzymywanie tożsamości polskiej poprzez pielęgnowanie narodowej tradycji, kultury i języka.

        Niech żyje niepodległa Polska! Cześć i chwała Bohaterom!

•••

Natalia Kusendova: (…) Patriotyzm, krótko mówiąc, jest to miłość do Ojczyzny. Bo Ojczyzna jest miejscem naszego pochodzenia. Jakże ważne jest w dzisiejszych trudnych czasach bycie patriotą, zwłaszcza tutaj, poza Polską.

        Jakże ważne jest przekazywanie patriotyzmu następnym pokoleniom. Zachęcam bardzo rodziców; opowiadajcie swoim dzieciom o historii Polski, tradycjach i zwyczajach. Na pewno babcie i dziadkowie ze wzruszeniem zagłębią się we wspomnienia.

        Każde młode pokolenie powinno od wczesnych lat poznawać losy państwa polskiego, by lepiej zrozumieć, identyfikować się z krajem swoich przodków, z Polską, jak również walczyć o dobre imię Polski tutaj, w Kanadzie.

        Doskonałym miejscem do nauki patriotyzmu są także drużyny harcerskie. Sama jestem tego przykładem. Moja mama zaraz po przyjeździe do Kanady zapisała mnie do drużyny harcerskiej. Z dumą nosiłam i nadal czasami noszę mój mundur harcerski.

        Cieszę się, że mamy tutaj liczne i prężne działa działające harcerstwo. Jeszcze jedna konkluzja do patriotyzmu; kto nosi patriotyzm w sercu, ten ma bardzo cenny skarb.

        Człowiek potrzebuje przynależeć do społeczeństwa. Świadomość, że się żyje wśród ludzi myślących i czujących podobnie jak Ty, pomaga przetrwać gorsze chwile. Dlatego warto pokazywać dzieciom postawy patriotyczne, uczyć ich szacunku do flagi, symboli narodowych, polskiego hymnu Mazurka Dąbrowskiego, jak również do poszanowania prawa innych narodów. Ich świat się już kształtuje. Lada dzień będą dokonywały wyborów wartości i poglądów, według których chcą żyć. Niech więc wybiorą postawę patriotyzmu.

        Czasy, w których przyszło nam żyć, czasy globalizmu są szczególnie trudne pod tym względem. Na szczęście wśród naszej Polonii nie brakuje patriotów. Dziękuję naszym Czcigodnym Weteranom za ich odwagę, męstwo, poświęcenie i żywą lekcję patriotyzmu dla nas wszystkich. I na zakończenie kochajmy nie tylko Polskę, ale i Kanadę, naszą drugą Ojczyznę. Cześć i chwała Bohaterom! Lest we forget!