Przedsiębiorcy, którzy podczas pandemii korzystali z pożyczek z federalnych programów pomocowych, w dużej mierze mieli małe, młode firmy i byli mocno zadłużeni, wynika z raportu “SME Profile: Recipients of the Canada Emergency Business Account”, opublikowanego pod koniec grudnia przez departament gospodarki. Straty programu są szacowane w miliardach dolarów.

Około 40,8 proc. korzystających z programu to przedsiębiorstwa działające mniej niż 10 lat. 53,2 proc. stanowiły mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające nie więcej niż 4 osoby, a 38 proc. miało od 5 do 19 pracowników.

Do analiz wykorzystano wyniki ankiety przeprowadzonej przez Statistics Canada w okresie od kwietnia do sierpnia 2021 roku wśród 19 183 małych- i mikroprzedsiębiorstw, traktując jako referencyjny rok 2020. Dochód roczny przedsiębiorstw w 2020 roku wynosił ponad 30 000 dol. Ogólnie z programów pomocowych korzystało 56 proc., a wśród nich 65 proc. SMEs korzystało z CEBA.

W 2020 roku rząd federalny wprowadził program Canada Emergency Business Account (CEBA), w ramach którego przedsiębiorcy poszkodowani w czasie pandemii mogli wziąć nieoprocentowane pożyczki do kwoty 40 000 dol. Po około 6 miesiącach kwota pożyczki została podwyższona do 60 000 dol., a jedna trzecia spłaty (maksymalnie 20 000 dol.) została darowana. Według pierwotnego planu pożyczki miały być spłacone do grudnia 2022 roku, ale ostatecznie termin przedłużono o rok, do 31 grudnia 2023.

Autorzy raportu z departamentu gospodarki piszą, że większość pożyczkobiorców z kategorii SME stanowili przedsiębiorcy z sektora hotelarskiego i gastronomicznego (81,6 proc.) oraz sektora turystycznego (77,6 proc.), który obejmuje przedsiębiorstwa zajmujące się transportem, rekreacją i rozrywką.

Prawie 18 proc. firm, które w 2020 roku otrzymały pożyczki w ramach CEBA, wnioskowały też o inne środki na finansowanie długów (drugi kredyt hipoteczny, linie kredytowe, pożyczki czasowe, karty kredytowe).

Program pożyczkowy kosztował 49,2 mld dol. Póki co rząd przedstawił dane, według których strata wynosi 2,4 miliarda. Do 26 stycznia 2022 roku w ramach programu zatwierdzono wnioski 898 271 przedsiębiorstw.