W październiku posłanka Leslyn Lewis wystosowała do rządu zestaw pytań dotyczących udziału Kanady w inicjatywie Światowego Forum Ekonomicznego, której celem jest usprawnienie procesów ustawodawczych w celu przyspieszenia „Czwartej Rewolucji Gospodarczej”. Chodzi o projekt „Agile Nations” podjęty przez Forum i Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Lewis dostała odpowiedzi na początku grudnia i opublikowała je na twitterze.

Okazuje się, że Kanada podpisała Agile Nations Charter w listopadzie 2020 roku, kiedy Kanadyjczycy zajmowali się przede wszystkim walką z pandemią. „Karta Zwinnych Narodów” ma wspierać i ułatwiać tworzenie prawa poza parlamentem. Lewis pyta, dlaczego przystąpienie do takiej inicjatywy rząd trzymał w tajemnicy.

Inne „zwinne kraje” to Dania, Włochy, Japonia, Singapur, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Wielka Brytania. WEF i OECD do tworzenia Karty również przedsiębiorstwa takie jak Facebook, IBM, Siemens, Sherlock Biosciences, Suade Labs, Volvo Group i Wingcopter.

Karta ma charakter deklaracji, nie jest dokumentem posiadającym moc prawną.

Według jej zapisów Czwarta Rewolucja Przemysłowa nadchodzi wraz z przełomowymi technologiami, dlatego niezbędne jest „bardziej zwinne podejście do stanowienia prawa”. „Taka elastyczność rządów ma wspomagać innowacje, napędzać wzrost gospodarczy i przyczyniać się do rozwiązywania najpilniejszych światowych problemów społeczny i ekonomicznych”.

Wśród technologii wymienianych przez Forum są techniki edytowania genów, sztuczna inteligencja, nanotechnologia i pojazdy autonomiczne. „Czwarta Rewolucja Przemysłowa ma potencjał, by zmieniać na lepsze życie na całym świecie. Żeby jednak rozwinąć ten potencjał, potrzebne jest nowe podejście do rządzenia”.

Co dla Kanady oznacza podpisanie takiej deklaracji?

Sekretariat Skarbu Państwa (TBS) w przekazanych informacjach wyjaśnia, że przewidywane są takie działania jak opracowywanie programów strategicznych, współpraca między krajami oraz udział w konkretnych projektach. Kanada jest zaangażowana w siedem projektów. TBS od razu wyjaśnia, że nie generuje to żadnych dodatkowych kosztów dla agencji i departamentów uczestniczących w przedsięwzięciach.

Lewis zapytała o szczegóły projektu związanego z cyfrowymi danymi uwierzytelniającymi, który z kolei odnosi się do używania cyfrowych dokumentów tożsamości. TBS odpowiedziało, że celem projektu, którego liderem jest Kanada (konkretnie Innovation, Science and Economic Development Canada), jest zwiększenie światowej zależności od technologii cyfrowego zaufania oraz wspieranie współpracy międzynarodowej w kwestii rozwijania rozwiązań wykorzystujących te technologie. Uczestnicy projektu pilotażowego zajmują się testowaniem całościowego procesu od momentu wydania użytkownikowi cyfrowych danych uwierzytelniających do jego cyfrowego portfela, aż po korzystania z tych danych w celu pozyskania usług i realizowania transakcji. Projekt obejmuje też przekraczanie granic międzypaństwowych. Widać w nim podobieństwa do innej inicjatywy WEF, w której też uczestniczy Kanada – Known Traveller Digital Identity (KDTI).

Innovation Canada odpowiada też za projekt Consumer Connected Products, który łączy elementy cyberbezpieczeństwa i internetu rzeczy. Celem jest promowanie uznanych na arenie międzynarodowej wymagań dotyczących bezpieczeństwa produktów, co ma pomóc w ochronie konsumentów.

Health Canada uczestniczy w projekcie związanym z wprowadzaniem na rynek cyfrowych urządzeń medycznych, a TBS w dwóch projektach dotyczących przyszłościowego podejścia do prawodawstwa.