Ministrowie zdrowia Polski, Bułgarii, Litwy i szef MSW Węgier wydali we wtorek wspólne oświadczenie domagając się od Komisji Europejskiej poważnej renegocjacji kontraktów na dostawy preparatów przeciwko Covid-19. “Nie zgadzamy się na dostawy, które przekraczają potrzeby państw członkowskich i których państwa członkowskie nie chcą” – czytamy w dokumencie.

“(…) wyrażamy głębokie zaniepokojenie sugerowanymi propozycjami zawartymi w proponowanym piątym suplemencie do umowy szczepionkowej firmy Pfizer. Naszym zdaniem propozycje te nie stanowią ostatecznego i sprawiedliwego rozwiązania problemu nadwyżek szczepionek przeciwko Covid-19 i nie odpowiadają potrzebom systemów opieki zdrowotnej, potrzebom obywateli oraz interesom finansowym państw członkowskich” – podkreślili szefowie resortów zdrowia Polski, Bułgarii, Litwy i MSW Węgier, którzy biorą udział w Radzie ds. zdrowia w Brukseli.

Zastrzegli przy tym, że są państwa członkowskie chętne do przyjęcia wszystkich planowanych dawek.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

“Jednocześnie apelujemy do Komisji Europejskiej i firmy Pfizer o przygotowanie rozwiązań, które będą realną odpowiedzią na krajowe potrzeby zdrowotne i będą korzystne dla krajowych systemów opieki zdrowotnej wszystkich państw członkowskich. Nikt nie powinien zostać w tyle” – dodali.

“Komisja powinna szukać możliwości dalszych negocjacji z firmą Pfizer, w szczególności w sprawie odszkodowań za niedostarczenie szczepionki, zmniejszenia liczby zakontraktowanych dawek lub samodzielnie przejąć inicjatywę i zakupić nadwyżki szczepionek od państw członkowskich w celu przekazania ich potrzebującym regionom” – postulują ministrowie Adam Niedzielski, Asen Medżidiew, Arunas Dulkys i Sandor Pinter.

“Wzywamy Komisję, by działając w naszym imieniu wynegocjowała nowe, bardziej sprawiedliwe porozumienie w interesie publicznym. Wymaga to znacznego zmniejszenia liczby dawek w oparciu o ilości potrzebne państwom członkowskim. Nie zgadzamy się na dostawy, które przekraczają potrzeby państw członkowskich i których państwa członkowskie nie chcą, zwłaszcza w przypadku braku jasności regulacyjnej co do dalszego stosowania kolejnych dawek przypominających. Ponadto podkreślamy, że proponowana +opłata za elastyczność+ stanowi nieproporcjonalne obciążenie finansowe i stwarza problemy prawne” – zaznaczyli politycy z czterech krajów.

“Wzywamy firmę Pfizer do zachowania zaufania do procesu szczepień, przyjęcia odpowiedzialności wobec obywateli UE i państw członkowskich oraz działania w dobrej wierze na rzecz rozwiązania sprawiedliwego dla wszystkich: w imię wspólnego dobra, a nie tylko interesu biznesowego” – skonkludowali ministrowie.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz