Jak zwykle lato galopuje tak szybko, że ani się nie obejrzeliśmy, a już wkrótce przywita nas wszechobecna reklama The Ex (Exhibition), doroczna wystawa połączona z ludowym karnawałem – coś takiego jak ludowy odpust w Polsce. Wystawy te, zwane od skrótu the exhibition, oficjalnie CNE – Canadian National Exhibition, mają swój rodowód w roku 1879. Celem takiej wystawy było propagowanie rolnictwa i hodowli. Z czasem dołączono inne dziedziny, włączył się także handel, z czasem z całego świata, i można było kupić oryginalne i unikalne towary po dobrych cenach, a także spróbować potraw z całego świata. Z czasem doszła cały gama różnych gier ulicznych, a potem coraz większe wesołe miasteczko. Obecnie sekcji rolniczej i hodowlanej prawie nie ma. Ale jeszcze pod koniec ubiegłego wieku pokazy bydła rogatego, trzody chlewnej, koni i drobiu były imponujące.

        Te pokazy mnie najbardziej interesowały. Zapewne już to wiecie, że w Kanadzie wszystko jest większe i dorodniejsze, tak jakby rozmiar kraju miał wpływ na ludzi i ich sposób życia. Od 1921 roku w czasie CNE odbywa się ‘Warrior Parade’, parada oddziałów wojskowych. Przez wiele lat polsko-polonijne oddziały były wyróżniane w czasie parady. W tym roku the Warrior Parade jest 19 sierpnia, o 10:30. Zachęcam wszystkich, którzy są w tym dniu na wystawie, aby oddali hołd tym, którzy nas ochraniają.

        Ale sierpień to nie tylko EX, ale przede wszystkim wspomnienie o polskim Żołnierzu. Obchody Powstania Warszawskiego mamy już za sobą, ale przed nami Święto Wojska Polskiego, od 1992 przypadającego 15 sierpnia. Wybrano dzień 15 sierpnia, gdyż w tym dniu w 1920 roku rozpoczęto kontrofensywę przeciwko Armii Czerwonej, w wyniku której rozbito wojska rosyjskiego Frontu Zachodniego pod dowództwem Michaiła Tuchaczewskiego.

        W II RP ustanowienie Święta Żołnierza sankcjonował rozkaz ministra spraw wojskowych generała broni Stanisława Szeptyckiego. Święto Żołnierza obchodzono uroczyście w okresie 2-giej wojny w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie i w Ludowym Wojsku Polskim do 1946 roku. W następnych latach zaniechano jego obchodów, ponieważ przypominało ono o zwycięstwie Wojska Polskiego nad Armią Czerwoną.

        W okresie od 1950 do 1992 Dniem Wojska Polskiego była rocznica bitwy pod Lenino z udziałem 1 Dywizji Piechoty im Tadeusza Kościuszki. Po raz ostatni Dzień Wojska Polskiego był obchodzony 12 października 1989. W latach 1990–1992 obchody Święta Wojska Polskiego połączone były z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. Dopiero ustawa sejmowa z dnia 30 lipca 1992 przywróciła obchody Święta Wojska Polskiego do historycznej daty 15 sierpnia.

        W Toronto weterani przez lata uroczyście obchodzą Święto Żołnierza. Wiele grup wojskowych organizuje uroczyste bankiety z obecnością polityków i armii kanadyjskiej. W tym roku, jak zwykle placówka SWAP (Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej) placówka 114 w Toronto organizuje obchody Święta Wojska Polskiego w Parku Paderewskiego, w dniu 23 sierpnia. Uroczystości rozpoczynają się uroczystą mszą świętą, w której będą uczestniczyć przedstawiciele dyplomatyczni RP i Polonii. Kto tylko jest na miejscu, powinien uczestniczyć w takiej uroczystości. Szczególnie teraz, gdy niebezpieczeństwo znów zdaje się wisieć nad naszą ojczyzną.

MichalinkaToronto@gmail.com

Toronto, 7 sierpnia , 2023