Z raportu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego wynika, że ​​mniej niż 50 procent Kanadyjczyków uważa, że rząd szanuje ich prawa i wolności.

W raporcie  departamentu , w którym analizuje się  wyniki ministerstwa oraz porównuje je z wyznaczonymi celami, stwierdzono, że 43 procent populacji uważa, że ​​rząd federalny „szanuje prawa i wolności jednostki, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo Kanadyjczykom”.
Nie ma danych za poprzednie lata, z którymi można by porównać wyniki, ale ministerstwo twierdzi, że cel wynosi 70 proc.

Spadek zaobserwowano również w liczbie respondentów, którzy stwierdzili, że Public Safety Canada „zapewnia skuteczne przywództwo w zakresie polityki i koordynację operacyjną w kwestiach bezpieczeństwa narodowego”.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

W 2022 roku odsetek ten wynosił 76 proc., podczas gdy tegoroczne statystyki pokazują, że spadło do 55 proc.

Innym aspektem raportu jest waga przestępczości, która pokazuje, że w Kanadzie rośnie liczba i powaga  przestępstw.
Chociaż celem Public Safety Canada jest uzyskanie wskaźnika wagi przestępczości (CSI) na poziomie 70 lub niższym, w ciągu ostatnich trzech lat jego wskaźnik stale wzrastał, przekraczając ten próg. Z raportu wynika, że ​​w 2020 r. wskaźnik przestępczości wynosił 74, w 2021 r. wzrósł do 75, a w 2022 r. – 75.

Według kanadyjskiego urzędu statystycznego, który w lipcu opublikował roczne dane CSI, liczba przestępstw z użyciem przemocy osiągnęła rekordowy poziom.

„W 2022 r. wzrosła liczba brutalnych CSI, osiągając najwyższy poziom od 2007 r.” – stwierdził StatCan we wstępie do danych. „Kolejne wzrosty odnotowane w ogólnym wskaźniku CSI mogą wskazywać na powrót do trendu wzrostowego przestępczości obserwowanego przed wybuchem pandemii”.
Z liczb wynika, że ​​w 2022 r. ogólny wskaźnik CSI wzrósł o 4,27%, a w 2022 r. wskaźnik CSI związany z przemocą wzrósł o 4,61%. Średnia z 10 lat pokazuje, że wskaźnik wagi przestępstw z użyciem przemocy w Kanadzie wzrósł z 74 do ponad 97.
Public Affairs Canada twierdzi, że programy bezpieczeństwa publicznego skierowane do grup ryzyka odniosły sukces.

Liczba Kanadyjczyków, którzy twierdzą, że prowadzili samochód w ciągu dwóch godzin od użycia konopi indyjskich, wzrosła z 19 procent w 2020 r. do 23 procent według najnowszych danych.

W raporcie dotyczącym bezpieczeństwa publicznego z 2022 r. stwierdzono, że marihuana stała się „główną przyczyną” śmiertelnych wypadków drogowych.
„Prowadzenie pojazdów pod wpływem narkotyków jest główną przyczyną śmiertelnych wypadków drogowych, a młodzi ludzie nadal stanowią największą grupę kierowców, którzy giną w wypadkach i uzyskują pozytywny wynik testu na obecność narkotyków” – stwierdzono w raporcie Badania Opinii Publicznej na temat prowadzenia pojazdów pod wpływem używek .
Badania wykazały również, że większość osób używających konopi indyjskich nie uważała się za niezdolnych do wsiadania za kierownicę.

„Wśród osób, które prowadziły pojazd pod wpływem konopi indyjskich, większość stwierdziła, że ​​nie postrzega swojego zachowania jako ryzykownego, przy czym dwóch na pięciu (39 procent) stwierdziło, że nie czuło się osłabionych, a jeden na pięciu (23 procent) uważa, że mogło (nadal) jechać ostrożnie” – czytamy w raporcie.

Jak wynika z raportu departamentu, Kanada Public Safety Canada przeznacza 604,9 miliona dolarów ze swojego budżetu na inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa społeczności. Z tego 23 procent angażuje się w zapobieganie przestępczości, 25 procent w egzekwowanie prawa, a 8 procent w walkę z poważną i zorganizowaną przestępczością w kraju.