Coraz więcej Ukraińców jest gotowych oddać Rosji część ukraińskiego terytorium w zamian za pokój

Jak wynika z nowego badania przeprowadzonego na Ukrainie przez Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii (KMIS), przez ostatnie pół roku stopniowo  rósł odsetek Ukraińców, którzy gotowi są na ustępstwa terytorialne, jeśli miałoby to doprowadzić do zakończenia wojny z Rosją.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

 W maju br. było to 10 procent ankietowanych, w październiku już 14 proc. Natomiast w grudniu zarejestrowano wręcz skokowy wzrost – do 19 procent.

Równolegle spadał odsetek przeciwników rezygnacji z ukraińskiego terytorium na rzecz Moskwy. W październiku takie osoby stanowiły 80 proc., a w grudniu już 74 proc.

Między majem a październikiem br. przyrost zwolenników ustępstw terytorialnych odnotowano głównie na południu i na wschodzie Ukrainy.