Według najnowszych danych produkt krajowy brutto (PKB) Kanady pozostał w październiku na niezmienionym poziomie trzeci miesiąc z rzędu.

Podczas gdy niektóre sektory odnotowały wzrost, a inne spadły, gospodarka jako całość ani nie rosła, ani nie kurczyła się. W rzeczywistości, według piątkowego raportu Statistics Canada, 20 sektorów przemysłowych uwzględnionych w raporcie  równo podzieliło   wzrosty i spadki.

Największe spadki odnotowano w sektorze nieruchomości, handlu hurtowego i przetwórstwa przemysłowego.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Aktywność w biurach agentów i brokerów nieruchomości spadła w październiku o 6,8%, co stanowi czwarty z rzędu spadek w branży i największy miesięczny spadek od kwietnia 2022 r., w związku z dalszym spadkiem aktywności na większości największych kanadyjskich rynków nieruchomości.

Handel hurtowy maszynami, urządzeniami oraz materiałami budowlanymi i zaopatrzeniem skurczył się w październiku o 0,7 proc., co oznacza spadek drugi miesiąc z rzędu.

Sektor produkcyjny, który obejmuje produkcję dóbr trwałych i nietrwałych, maszyn i sprzętu transportowego, skurczył się o 0,6 procent, co oznacza czwarty spadek w ciągu pięciu miesięcy.

Większość październikowych wzrostów sektorowych dotyczyła handlu detalicznego i przemysłu wydobywczego.

Handel detaliczny odnotował najwyższą dynamikę wzrostu od stycznia, kiedy wzrósł o 1,2%. Największy wzrost odnotowano w sklepach z odzieżą i dodatkami odzieżowymi, które wzrosły o 3,2%, oraz w sklepach z artykułami wielobranżowymi, gdzie aktywność wzrosła o 2,5%.

Aktywność w górnictwie, wydobywaniu oraz wydobyciu ropy i gazu wzrosła w październiku o jeden procent, po dwóch miesiącach spadków.

Działalność górnictwa i wydobywania wzrosła po raz trzeci w ciągu czterech miesięcy, zwiększając się o 2,4 procent, a wydobycie ropy i gazu wzrosło o 0,4 procent.

Jedynym przemysłem wydobywczym, który nie odnotował wzrostu w październiku, była działalność związana z piaskami roponośnymi, która skurczyła się o 2,2 procent, „ponieważ przestoje w niektórych zakładach uszlachetniających piaski roponośne w dalszym ciągu wpływały na działalność w tym miesiącu” – podaje StatCan.