Unia Europejska chce ustalić limit płatności gotówkowych na poziomie 10 tys. euro. Celem nowych regulacji jest “przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy, szczególnie w kontekście transakcji związanych z rynkiem kryptowalut oraz towarów luksusowych”.

Szwecja jest liderem w Europie w tym zakresie i planuje wycofanie gotówki z obiegu do 2030 r.  W całej Unii Europejskiej zostanie ustalony maksymalny limit płatności gotówkowych na poziomie 10 tys. euro. Wszystkie transakcje przekraczające tę kwotę będą musiały być dokonywane za pomocą bankowości elektronicznej.

W przypadku dużych transakcji gotówkowych, o wartości od 3 tys. do 10 tys. euro, konieczne będzie sprawdzenie tożsamości klientów. W sytuacji podejrzenia nielegalnej działalności będzie trzeba zgłosić to właściwym organom. Państwa członkowskie będą miały możliwość ustalenia niższego maksymalnego limitu.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

W uzasadnieniu można przeczytać, że przedsiębiorstwa objęte tymi postanowieniami, takie jak instytucje finansowe, banki, agencje nieruchomości, firmy świadczące usługi zarządzania aktywami, kasyna oraz handlowcy, pełnią kluczową rolę w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Zaznacza się, że te podmioty mają największe możliwości wykrywania podejrzanych działań.

Przepisy obejmą różne sektory, w tym rynek kryptowalut, a także branżę dóbr luksusowych. Sprzedawcy metali i kamieni szlachetnych, biżuterii, luksusowych pojazdów oraz dzieł sztuki zostaną zobligowani do przeprowadzania kontroli klientów i raportowania podejrzanych transakcji.

Na poziomie unijnym zostanie utworzony nowy urząd ds. zwalczania prania brudnych pieniędzy.

W Polsce limity płatności gotówką obowiązują przedsiębiorców, a ustalone są na poziomie 15 tys. zł.