CBC News dowiedziało się, że na kilka miesięcy przed wybuchem wojny między Izraelem a Hamasem, który spowodował wzrost napięć etnicznych i religijnych w wielu społecznościach kanadyjskich, rządowa grupa panelowa odrzuciła wnioski o uznanie muzułmańskich i żydowskich urzędników państwowych za odrębne grupy borykające się z systemowymi barierami w miejscu pracy.

Prawie dwa lata temu muzułmańscy i żydowscy urzędnicy państwowi poprosili o wyznaczenie ich jako wydzielone grupy  w ramach zgłoszeń kierowanych do grupy zadaniowej utworzonej przez kanadyjską organizację ds. zatrudnienia i rozwoju społecznego.

„Włączenie mniejszości religijnych nakładałoby na pracodawcę obowiązki w zakresie usuwania barier dla mniejszości religijnych w służbie publicznej,  w tym Żydów” – czytamy w oświadczeniu JPSN, w którym zwrócono się również do Żydów o bycie rozpoznawanym zarówno jako grupa etniczno-kulturowa, jak i jako grupa religijna w świetle prawa.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Ottawa popiera umieszczenie pracowników rasy czarnej i LGBTQ w kanadyjskim prawie dotyczącym równości w miejscu pracy. Ustawa o równości zatrudnienia (EEA) została wprowadzona w 1986 r. w celu usunięcia barier w zatrudnieniu stojących przed czterema marginalizowanymi grupami: kobietami, ludnością tubylczą, osobami niepełnosprawnymi i członkami widocznych mniejszości.

Ustawodawstwo wymaga, aby pracodawcy podlegający regulacjom federalnym, zatrudniający ponad 100 pracowników, gromadzili dane i proaktywnie zatrudniali, aby zapewnić, że te grupy nie będą niedostatecznie reprezentowane wśród siły roboczej. Od czasu jej utworzenia do EOG nie dodano żadnych  innych grup w zakresie zatrudnienia.

Grupa zadaniowa stwierdziła, że ​​zdecydowała się „nie zalecać obecnie tworzenia osobnej kategorii dla niektórych lub wszystkich mniejszości religijnych”, ale zachęciła do dalszych badań.

W swoim oświadczeniu JPSN przytoczyła dane Statistics Canada wskazujące, że w latach 2017–2019 Żydzi byli grupą najczęściej atakowaną przez przestępstwa z nienawiści.

Przytoczyła audyt B’nai Brith Canada przeprowadzony w 2021 r., który wykazał „733-procentowy wzrost liczby brutalnych incydentów antysemickich”. W swoim oświadczeniu JPSN przedstawiła anonimowe zeznania żydowskich urzędników państwowych. Jeden z żydowskich pracowników powiedział, że po wspomnieniu o swoim pochodzeniu powiedziano mu, że „ Żydzi mają dużo pieniędzy”. Kilku żydowskich pracowników stwierdziło również, że nazywano ich „tanimi” – cheap.

W swoim wniosku powołano się również na bariery w miejscu pracy, takie jak planowanie ważnych spotkań w święta religijne, z wyłączeniem praktykujących Żydów lub „menedżerowie sprawdzający i kwestionujący ważność wniosków urlopowych z okazji świąt żydowskich”.

Tymczasem Muzułmańska Federalna Sieć Pracowników zwróciła uwagę, że zasady EOG dla widocznych mniejszości nie chronią muzułmanów.

„Istnieją muzułmanie nieurasowieni (non-racialised), tacy jak Bośniacy z Europy Wschodniej, rdzenni muzułmanie i biali konwertyci” – stwierdzono w oświadczeniu. „W niektórych przypadkach ustalenie, czy dana osoba jest muzułmanką, może nie być możliwe bez uprzedniego ujawnienia tego przez tę osobę. Na przykład nie wszystkie muzułmanki noszą hidżab”.

MFEN stwierdziło, że muzułmańscy pracownicy federalni borykają się z różnymi formami islamofobii. W swoim oświadczeniu przytoczył doniesienia o muzułmankach, które były obiektem komentarzy „na temat ich zdolności do wykonywania swoich federalnych stanowisk publicznych z powodu noszenia hidżabu” oraz o muzułmańskich mężczyznach, „których postrzega się jako terrorystów i sprawców przemocy”.

Stwierdzono, że muzułmańscy pracownicy federalni czasami mają trudności z uzyskaniem poświadczeń bezpieczeństwa „z powodu uprzedzeń co do kraju pochodzenia lub nazwiska”.