Skandal na scenie teatralnej Europy – z Przewodniczącą Komisji Europejskiej w roli głównej.

Na największej scenie teatralnej Europy, zwanej (jeszcze) Unia Europejska odgrywają się niespotykane dotąd w jej historii „spektakle” z udziałem ważnych aktorów, którzy powinni stać na straży „porządku i przejrzystości” inicjatyw podejmowanych przez ów „teatr”. Treść spektalí tam odgrywanych dotyczy prania brudnych pieniędzy, przyjmowania łapówek, niezgodności z obowiązującymi Unię artykułami, między innymi z art.325 – AEUV (Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej) – przenika nieśmiało do opinii publicznej. W prasie pojawiła się nazwa dla tego zjawiska: „unijna wylęgarnia przestępstw”
Zbliżają się wybory do Parlamentu Europejskiego. Ponieważ socjaliści europejscy mają niemały problem z korupcją – obciążenie tym będzie wywoływało reakcje w postaci wyciągania przez inne frakcje spraw, które dotyczą też pozostałych grup politycznych. Wojna między obecnymi koalicjantami w Unii będzie narastać, bo znają swoje “grzechy”. Sytuację zaognia fakt, że jeden z tych grzechów dotyczy nie kogoś mniejszego, jak stojącej na czele Komisji Europy polityk niemieckiej, członka partii CDU i Europejskiej Partii Ludowej (do której należy też „drogi Donald”) Ursuli von der Leyen, od 1 grudnia 2019 przewodniczącej owej Komisji. Zarzuty wobec niej są tak poważne, że urosły do rangi największego przestępstwa od czasu powstania Unii Europejskiej. Chodzi o to – krótko ujmując, że firma jej męża Heiko von der Leen otrzymała na zakup szczepionek Pfizera pieniądze z kasy KE, prowadzonej przez jego żonę. Pieniądze dla Niemiec z unijnego budżetu – także z naszego wkładu. (6,5 mld euro rocznie !)
Wiadomość o tych „przekrętach” pojawiła się w przestrzeni publicznej po tym, jak siedmiu posłów do Parlamentu Europejskiego opublikowało list otwarty do europejskiego komisarza odpowiedzialnego za przejrzystość, w którym zwrócili się do Unii Europejskiej o niezwłoczne przeprowadzenie śledztwa w sprawie działalności komercyjnej Heiko von der Leyena i wskazało, że spółka Orgenesis Inc., w której Heiko von der Leyen pełni (wg. pisma Jacobin) funkcję dyrektora medycznego – otrzymała od Komisji Europejskiej całkowite finansowanie w wysokości 320 mln euro. Napisano, że Przewodnicząca KE zawarła tą miliardową umowę na szczepionki z Pfizerem za pomocą wiadomości tekstowej.
Przy szczelnie spuszczonej kurtynie – na scenie teatru Europy od pewnego więc czasu „ się działo” i troszeczkę zaczęło przenikać do wiadomości pospólstwa. Przyjrzyjmy się bliżej temu spektaklowi:
Już we wrześniu 2020 r. organizacja pozarządowa Corporate Europe Observatory zaalarmowała o eksplozji kontaktów między przemysłem farmaceutycznym a urzędnikami Komisji Europejskiej. Pierwszym medium, które upubliczniło tę aferę w kwietniu 2021 był New York Times. Dziennik ten złożył 25 stycznia 2023 pozew przeciwko Komisji Europejskiej do Trybunalu Europejskiego UE. W publicznym rejestrze jest on widoczny dopiero 13 lutego 2023. Kiedy dziennikarz Alexander Fanta z portalu informacyjnego netzpolitik.org poprosił o dostęp do wymienionego pozwu, Komisja Europejska odpowiedziała, że ich nie “zidentyfikowała” i że nie można ich już znaleźć. Oświadczenia Komisji skłoniły Europejską Rzecznik Praw Obywatelskich Emily O’Reilly do złożenia skargi w styczniu 2023 r., w której wezwała organ wykonawczy UE do “dokładniejszego wyszukiwania odpowiednich wiadomości”. W tym czasie jedną z niewielu osób w PE, która odniosła się w mediach społecznościowych do tego tematu – była francuska eurodeputowana Michelle Rivasi.
Sprawa się konkretyzowała. W kwietniu 2023 roku dziennikarze ujawnili wiadomości o „rozmowach”, które wymieniała Ursula von der Leyen z dyrektorem generalnym Pfizera Albertem Bourlą przed podpisaniem przez UE kontraktu. Mowa była o (wciąż niezrealizowanym w pełni) zakupie 1,8 miliarda dawek szczepionek BioNTech/Pfizer o wartości 35 miliardów Euro.
Ta „bomba” – to znaczy wynik i sposób negocjacji między Komisją Europejską = Ursula von der Leyen a amerykańskim gigantem farmaceutycznym Pfizer wyciekł – nie np. do USA. Nie można było tego też znaleźć w niemieckiej prasie – ale u dziennikarzy brytyjskiego Financial Times i agencji informacyjnej Reuters
Okazało się, że po dwóch wstępnych umowach (z listopada 2020 r. i lutego 2021 r.) z Pfizer/Biontech na zakup (łącznie) 600 milionów dawek, zostało złożone kolejne, trzecie zamówienie na dodatkowe 900 milionów dawek – z opcją na kolejne 900 milionów, które (na szczęście) nigdy nie zostało uruchomione. W sumie więc dwie umowy, których cieżar przestępstwa polega też na tym, że Komisja przyznała firmie Pfizer, która już wcześniej zdominowała rynek, quasi-monopol na unijnym rynku szczepionek – co stanowiło jawne naruszenie unijnego prawa konkurencji UE, w innych przypadkach ściśle strzeżonego! Stoi ono bowiem w jaskrawej sprzeczności z wymogiem dywersyfikacji, który ma zastosowanie do polityki zamówień publicznych UE nie mniej niż do jej portfela opieki zdrowotnej: “Dywersyfikacja portfela ma kluczowe znaczenie”, mówi Emer Cooke, szef Europejskiej Agencji Leków.
W tym czasie wyszło na jaw, że już w maju 2021 r. Komisja Europejska, a właściwie jej Przewodnicząca podczas pandemii KE wynegocjowała i zawarła największą umowę w historii branży farmaceutycznej na setki milionów dawek szczepionki w imieniu państw członkowskich… sic !
W czerwcu 2022 na blogu społecznościowym ukazał się znowu wpis wyżej wymienionej Michelle Rivasi o następującej treści: „ Wyniki konsultacji obywatelskich zostały odrzucone przez Komisję Europejską – wbrew wszelkiej demokratycznej debacie. Tak dalej być nie może !”. I następny (również Rivasi): „ Komisja Europejska uważa, że działalność biznesowa Heiko von der Leyena w branży farmaceutycznej nie jest niezgodna z instytucjonalną rolą jego żony, Ursuli von der Leyen, przewodniczącej Komisji Europejskiej, i nie stanowi przypadku konfliktu interesów” .
A była to zdecydowanie największa ze wszystkich unijnych umów dotyczących szczepionek, zaś przy wartości 35 miliardów euro; była to również największa umowa zakupu, jaką Komisja Europejska kiedykolwiek zawarła z jednym tylko podmiotem rynkowym
Ze sprawą „zamówień” – jeszcze nie koniec. Akcja na scenie teatru europejskiego toczy się dalej: „Wykryto” bowiem, że istnieje umowa z 20 maja 2021, w której Komisja podpisała kolejną umowę z BioNTech-Pfizer na dodatkowe 1,8 mld dawek. Ta umowa nie tylko zwiększyła wolumen zakupów o 25 procent, ale także cenę: z 15,50 do 19,50 Euro za dawkę. To historycznie wyjątkowa „mega – umowa”, w której ceny jednostkowe również rosną wraz ze wzrostem wolumenu zakupów „. Na temat tej umowy – tak się wypowiada sama szefowa KE : „ Podpisana przez nas nowa umowa już obowiązuje, co jest dobrą wiadomością dla naszej długoterminowej walki na rzecz ochrony obywateli Europy przed wirusem i jego odmianami. Produkcja i dostawy do UE do 1,8 mld dawek są zagwarantowane. Ewentualne umowy z innymi producentami będą oparte na tym samym modelu, z korzyścią dla wszystkich” Uwaga: dla „ nas” wszystkich !!! . Wreszcie, co nie mniej ważne: odpowiedzialność producenta, a także (późniejsze) korekty umów i klauzule wyjścia zostały z tych „umów” między KE A Pfizerem w dużej mierze wykluczone !
Skandal goni więc za skandalem. Do tego dochodzi z „kim” zawierała te umowy pani von der Leyen. Potwierdzono, że przez wiele miesięcy Przewodnicząca KE pozostawała w bezpośrednim kontakcie telefonicznym i za pomocą krótkich wiadomości (SMS) z Albertem Bourlą, dyrektorem generalnym znanego na całym świecie producenta „wzmacniaczy potencji” (sic !) , mimo tego, że historia jego firmy pokazuje, iż należy ją zaklasyfikować jako w najlepszym razie wątpliwą, jeśli nie wręcz kryminalną. Tu trzeba nadmienić, ze żadna inna firma farmaceutyczna na świecie nie była tak często upominana przez władze i sądy jak Pfizer z powodu swoich praktyk biznesowych (średnio cztery razy w roku). W ciągu 22 lat firma otrzymała dziewięćdziesiąt udokumentowanych sankcji, z których część była poprzedzona poważnymi naruszeniami prawa (i tylko są te, które zostały wykryte, zostały policzone). Partner – jak w sam raz dla przewodniczącej Komisji Europejskiej.
A tymczasem – Komisja i von der Leyen, która zawsze symulowała swoje zaangażowanie na rzecz przejrzystości za pomocą ogłuszająco niesmacznych kaskad słownych – odmawiają opublikowania zawartych kontraktów! Nawet Parlament i komisja śledcza, przed którą von der Leyen mimo wezwań nie stawiała się na przesłuchanie – nie widziały nic poza kopiami, które stały się nieczytelne, nierozpoznawalne poprzez ich „zamazywanie”. Kategorycznie odmawiano przekazania wiadomości tekstowych między von der Leyen i Bourlą, które zostały wykorzystane do przygotowania traktatu. I w ten sposób KE –Pani von der Leyen nie tylko sprzeciwia się (zgodnym z prawem) żądaniom informacji od dziennikarzy i posłów do PE, ale także żądaniom Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, a nawet (dość) natarczywym żądaniom Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Europejska Rzecznik Praw Obywatelskich Emily O´´Reilly mówi w tym przypadku o „obstrukcji „ i uważa za wysoce “zaskakujące”, że von der Leyen nadal odmawia nawet odpowiedzi na niezliczone skargi i pozwy (w tym od New York Times).
Niepokojący jest też dalszy rozwój wydarzeń, dalsze skutki tych „umów” ale żeby nie przedłużać tekstu, zapraszam do wejścia na LINK-i do artykułów (żeby nie być nazwaną „niemcożerca” – oparłam się w większości na niemieckich). Tu tylko krótko: według pisemnego oświadczenia komisarz do spraw zdrowia Stelli Kyrikides stwierdzono, iż KE podała do wiadomości, że oprócz “znacznej redukcji dawek” (opłata za anulowanie: 2,2 biliona – osiągnięto również “ przedłużenie umowy do znacznie po 2023 r.” Znaczy to, że zgodnie z najnowszym projektem, Komisja chce zobowiązać się do zakupu (u Pfizera !) 70 milionów dawek rocznie do 2026 roku !!! w celu zorganizowania “przejścia na nowsze szczepionki”. Jednak nie mają one już być wynagradzane zgodnie z obecnym cennikiem (20 Euro za zastrzyk), lecz zgodnie z nieznanym jeszcze nowym, który przewiduje równie “dostosowaną” wyższą cenę za każdą szczepionkę “dopasowaną” do cen w przyszłości. Jak ta „przyszłość” może wyglądać, niech świadczą następujące liczby: Komisja proponuje odstąpienie od pierwotnie zamówionych 220 milionów dawek Pfizera w zamian za opłatę za anulowanie w wysokości 2,2 biliona Euro i za to rezygnuje z nowego zamówienia na 280 milionów jednostek podczas renegocjacji, co będzie kosztować od 5,6 do 28 bilionów Euro. W ten sposób zastępuje istniejące zobowiązanie płatnicze wobec Pfizera w wysokości (prawie dokładnie) 10 miliardów Euro. Nie miliony, nie miliardy – tu już wchodzą do gry większe, astronomiczne wprost sumy
W październiku 2022 wielomiliardowe zakupy szczepionek na koronawirusa przez Komisje Europejską znalazły się w końcu pod lupą Prokuratury Europejskiej (EPPO) !
Do zagadnienia strat, na jakie pani von der Leyen skazała Europejczyków ustosunkowali się niemieccy autorzy artykułu „Der lausigste Deal der EU Geschichte” – „Najgorsza umowa w historii UE” – Martin Sonnenborn i Claudia Latour w lewicowym kwartalniku „Jacobin” z 25.05.2023. Odważają się oni na takę wypowiedź: „Uważamy, że ta pani nie powinna zostać wybrana przewodniczącą Komisji następnym razem. Nie możemy sobie pozwolić na kolejną kadencję von der Leyen – ze względu na wszystkie negatywne skutki, które spowodowała” . I dalej: „Pod rządami przewodniczącej Komisji von der Leyen tendencja instytucji UE (i urzędników) do unikania należnej im odpowiedzialności poprzez okopywanie się za zaprzeczającym demokracji bastionem nieprzejrzystości – osiągnęła alarmujące rozmiary”. I rzeczywiście: rozmiary są alarmujące a wiadomości z trudem przedostają się do obywateli UE. Sprawa nadużycia władzy, korupcja, machlojki urzędników unijnych, zwłaszcza na wysokich szczeblach są – jak to się mówi w Niemczech w takich przypadkach: „zamiatane pod dywan”.
W wyżej wymienionym artykule („Najgorsza umowa w historii UE”) można znaleźć również taką wypowiedź niemieckich dziennikarzy: „Von der Leyen z powodzeniem podważyła rangę oficjalnych rozmów z przemysłem farmaceutycznym, które miały być prowadzone zgodnie z ustalonym protokołem przez upoważnionych negocjatorów i ekspertów z Komisji, a także przejęła negocjacje w sprawie trzeciego, największego, najdroższego, najbardziej zniekształconego i najbardziej spartaczonego kontraktu Pfizera w jego kluczowych częściach – przekraczając swoje uprawnienia jako przewodniczącej Komisji i naruszając zasady proceduralne wiążące urzędników UE” Wystarczy dla oskarzyciela ? Wygląda na to, że jeszcze nie ! …. Dyrektor Transparency International EU Michiel van Hulten tak spuentowal ten dramat na scenie Unii Europejskiej z udziałem Przewodniczącej: „PE uważa, że zasady uczciwości powinny mieć zastosowanie tylko do innych”. A w komentarzu dodał: „Chociaż może to być najbardziej rażący przypadek domniemanej korupcji, jaki Parlament Europejski widział od wielu lat, nie jest to odosobniony incydent. Przez wiele dziesięcioleci Parlament pozwalał na rozwój kultury bezkarności, połączonej z luźnymi zasadami i kontrolami finansowymi oraz całkowitym brakiem niezależnego (lub w ogóle jakiegokolwiek) nadzoru etycznego” I jeszcze te jego słowa: „(…) każda poważna próba poprawy osiągania przejrzystości jest blokowana przez Prezydium Parlamentu Europejskiego za zgodą większości posłów.” !
Nie powinno się tu pominąć wypowiedzi niemieckich „Zielonych” na forum PE (europosłanka Terry Reintke, współprzewodnicząca frakcji), które wrzucają odrobinę nadziei w happy end dla widzów spektaklu wyżej wymienionych scen z Ursulą von der Leyen w roli głównej: „My Zieloni – wzywamy przewodniczącą Komisji Europejskiej do rezygnacji ze stanowiska ze skutkiem natychmiastowym. Jeśli podejrzenia się potwierdzą, będzie musiała zrezygnować z tej funkcji, aby zapobiec dalszym szkodom dla instytucji europejskich.”
Z ostatniej chwili: aktualnie: (we wrześniu br.) ukazał się raport Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, z którego wynika, że Komisja Europejska odmówiła ujawnienia jakichkolwiek szczegółów dotyczących roli von der Leyen w rozmowach dotyczących kontraktu z Pfizerem. Europejski Trybunał Obrachunkowy stawia von der Leyen zarzuty, że odeszła ona od wspólnych ustaleń z poprzednich negocjacji dotyczących szczepionek i samodzielnie wypracowywała wstępną umowę. Potwierdzono też, że w trakcie negocjacji Przewodnicząca KE wymieniała wiadomości tekstowe przy pomocy SMS-ow z szefem firmy Pfizer, Albertem Bourlą. Komisja Europejska pytana o tę sprawę poinformowała, że nie była w stanie znaleźć tych SMS-ów : ”tego typu wiadomości nie są archiwizowane „ twierdziła KE, Ponadto potwierdzono, iż nie udostępniła treści swoich „rozmów” z producentem szczepionek tłumacząc, że nie przechowuje “krótkotrwałych, efemerycznych dokumentów”. Do tej, delikatnie mówiąc „wymówki” odniósł się rzecznik biura Praw Obywatelskich dziennikarz O´Reilly stwierdzając : „Komisja nie zażadała dosyć stanowczo wyszukania wiadomości tekstowych (…) Nie podjęto nawet próby ustalenia, czy wiadomości takie nadal istnieją.To nie spełnia oczekiwań wobec Komisji w zakresie przejrzystości i standardów administracyjnych”, I dalej: „ Wprawdzie nie wszystkie wiadomości tekstowe muszą być rejestrowane, ale są one wyraźnie objęte unijną ustawą o przejrzystości. Dlatego też odpowiednie wiadomości tekstowe powinny być rejestrowane. Twierdzenie, że jest inaczej, jest niewiarygodne !” – czytamy w oświadczeniu. Jak widać, Komisja Europejska uważa, że „działalność biznesowa Heiko von der Leyena w branży farmaceutycznej nie jest niezgodna z instytucjonalną rolą jego żony, Ursuli von der Leyen, przewodniczącej KE i nie stanowi przypadku konfliktu interesów” (to były też słowa francuskiej Eurodeputowanej).
W konsekwencji tego – Rzecznik praw obywatelskich wezwał Komisję Europejska do zainicjowania “bardziej kompleksowego wyszukiwania odpowiednich wiadomości”.
Spektakl – nie zakończony. Na jego efekt musimy czekać !
Jak to się u nas mówi ? -”Pożyjemy!” Tylko czy „Zobaczymy” ? ? ?
Ps. Wątpliwości co do „zobaczymy”- może dostarczyć krążąca od pewnego czasu wiadomość o nagłej śmierci wymienionej w tym tekście francuskiej parlamentarzystki Michelle Rivasi, która miała ogłosić na posiedzeniu UE wyniki śledztwa – przekazać prasie kopie dokumentów i wszystkie wyniki swoich badań w sprawie wątków korupcyjno-instytucjonalnych afery szczepionkowej, określanej w Niemczech jako „Pfizergate”. Rivasi dostała „zawału serca” na kilka dni przed planowanym wystąpieniem. Wiadomości o tym pojawiły się najpierw w polskiej prasie m.in.. „ wPolityce.-pl”, „Onet”,”Wprost” („ Walczyła o ujawnienie treści SMS-ów ws. zakupu szczepionek Pfizera”) francuskiej: „Le Monde”(„ wywoływała kontrowersje ze względu na swoje krytyczne stanowisko w sprawie umów KE-Pfizer”), później także w niemieckiej. Na pytanie: „kiedy Rivasi miała wygłosić expose’ w Unii Europejskiej wyniki swoich badań nt. umowy między KE a Pfizerem”, znajduje się w niemieckim Googlu taki komentarz: „Einige Ergebnisse wurden möglicherweise aufgrund der Bestimmungen des europäischen Datenschutzrechts entfernt” – „Niektóre wyniki zostały usunięte ze względu na przepisy europejskiego prawa o ochronie danych”. Symptomatyczne ? Bardzo. I wyjaśniające wszystko.
Na scenie teatru Unii, mówiącym o „Pfizergate” – kurtyna zapadła. Obecnie w niemieckich mediach ani słowa na temat spektaklu pod tytułem ; „Największy skandal od czasów powstania UE”.

Bibliografia
https://www.politico.eu/article/new-york-times-sue-european-union-ursula-von-der-leyen-pfizer-texts/

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

https://www.euractiv.de/section/innenpolitik/news/pfizer-affaere-weitere-klage-gegen-von-der-leyen/
New York Times verklagt EU-Kommission wegen Pfizer-Affäre – Euractiv DE
https://jacobin.de/artikel/der-lausigste-deal-der-eu-geschichte-pfizer-ursula-von-der-leyen-eu-sms-impfstoff-korruption-martin-sonneborn-claudia-latour
https://www.euractiv.de/section/innenpolitik/news/pfizer-affaere-weitere-klage-gegen-von-der-leyen/
Korruption in der EU – DER SPIEGEL
„No Peace without Justice“: EU-Kommission hat Millionen an verdächtige NGO gezahlt (wiwo.de)
https://www.mdr.de/nachrichten/welt/wirtschaft/corona-eu-staatsanwaltschaft-ermittlungen-impfstoff-vertraege-100.html
Special report 19/2022: EU COVID-19 vaccine procurement (europa.eu)
Europäische Staatsanwaltschaft untersucht Impfstoffkauf der EU | MDR.DE
Rzeczpospolita ✅ Inicjatorka śledztwa przeciwko Ursuli von der Leyen została znaleziona martwa w pracy ⭐ NEon24
https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/swiat/artykuly/8633870,von-der-leyen-ue-pe-szczepionki-przesluchanie-covid-19.html
https://pulsmedycyny.pl/wszczeto-sledztwo-ws-zakupu-szczepionek-przez-ue-pod-lupa-mediow-ursula-von-der-leyen-i-pfizer-1166805