Jak wynika z ankiety telefonicznej, większość mieszkańców Alberty opowiada się za zgodą rodziców na aborcję nieletnich.

Z ankiety „Gdzie mieszkańcy Alberty opowiadają się za zgodą rodziców”, opublikowanej  przez National Public Research Canada (NPRC), wynika, że ​​62 procent mieszkańców Alberty wyraziło poparcie dla konieczności uzyskania „jakiejś formy zgody rodziców i/lub powiadomienia rodziców w przypadku nieletnich starających się o aborcję”.

Ankieta telefoniczna została przeprowadzona 1 lutego za pośrednictwem Interactive Voice Response i zebrała 6047 odpowiedzi od mieszkańców Alberty, których zapytano: „Czy prawa rodzicielskie powinny obejmować zgodę rodziców gdy niepełnoletnie dziecko chce dokonać aborcji?”

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Podsumowując, 52 procent odpowiedziało, że popiera zarówno powiadomienie rodziców, jak i zgodę, przy czym 10 procent respondentów stwierdziło, że chciałoby otrzymać powiadomienie, ale zgoda nie była potrzebna. W sumie 30 procent nie uważało, że w przypadku aborcji nieletniej potrzebna jest zgoda rodziców lub powiadomienie.

W głównych obszarach miejskich Alberty mniej niż połowa poparła zarówno powiadomienie rodziców, jak i zgodę. Były to Edmonton (44 proc.) i Calgary (48 proc.). Jednak jeśli dodać do tego tych, którzy popierają powiadomienie, ale nie wyrażają zgody, Edmonton (9 procent) i Calgary (10 procent), oba miasta przewyższają większość w zakresie przynajmniej powiadomienia rodzica o aborcji w przypadku osoby nieletniej.

Ankieta została wysłana tuż po ogłoszeniu przez premier Alberty Danielle Smith prawdopodobnie najsilniejszego w historii Kanady ustawodawstwa prorodzinnego wzmacniającego prawa rodzicielskie, chroniącego dzieci przed zmieniającymi życie operacjami zmiany płci a także przed innymi ekstremalnymi formami  ideologii transpłciowo,ci

W Albercie nieletni mogą dokonać aborcji bez zgody rodziców i podpisać własny formularz zgody, jeśli lekarz uważa, że ​​rozumieją, z czym wiąże się aborcja i związane z nią ryzyko, chociaż nie ma sposobu, aby ocenić, czy jest tak w rzeczywistości. NPRC stwierdziło, że ankieta nie została przez nikogo zlecona, a rząd prowincji Alberta w komentarzach medialnych zauważył, że nie ma z ankietą nic wspólnego i nie planuje narzucać nieletnim zgody rodziców na aborcję.