Rząd Kolumbii Brytyjskiej stwierdził, że budżet na rok 2024 pomoże ludziom w pokryciu codziennych kosztów utrzymania, wzmocni gospodarkę mieszkaniową,  opiekę zdrowotną i zbuduje silniejszą, zieloną gospodarkę.

Jednakże rząd Kolumbii Brytyjskiej będzie miał deficyt w wysokości 7,9 miliarda dolarów przy budżecie wynoszącym 89,4 miliarda dolarów, a zadłużenie będzie rosło.

„Bez względu na to, gdzie mieszkamy – w mieście, małym miasteczku, na wsi czy w społeczności Pierwszych Narodów – wszyscy chcemy przyzwoitego, niedrogiego domu, wysokiej jakości opieki zdrowotnej, pomocy, gdy jej potrzebujemy, oraz przyszłości pełnej szans dla każdego” – powiedziała Minister Finansów Kolumbii Brytyjskiej Katrine Conroy w czwartkowym komunikacie prasowym.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

„W obliczu globalnych wyzwań, takich jak inflacja i wysokie stopy procentowe,  wspieramy ludzi w budowaniu dobrego życia w Kolumbii Brytyjskiej”.

Kanadyjska Federacja Podatników (CTF) wystawiła premierowi Kolumbii Brytyjskiej Davidowi Eby’emu i Conroy ocenę negatywną za budżet na rok 2024.

„Wysyłamy miliardy dolarów rocznie zarządzającym funduszami obligacji w Toronto, zamiast trzymać te pieniądze w kieszeniach ciężko pracujących podatników, którzy desperacko potrzebują ulg podatkowych” dyrektor CTF BC Carson Binda.

Podczas gdy gospodarka Kolumbii Brytyjskiej znajduje się w stagnacji wydatki rządowe eksplodują. Binda zwrócił się do Eby’ego i Conroya, aby „odłożyli kartę kredytową podatnika, wzięli nożyczki i przywrócili w BC trochę zdrowego rozsądku”.

Aby pomóc ludziom przezwyciężyć skutki globalnej inflacji, rząd Kolumbii Brytyjskiej stwierdził, że premia za świadczenia rodzinne BC będzie oznaczać więcej pieniędzy dla większej liczby rodzin. W 2024 r. ponad 340 000 rodzin otrzyma 25% premię do miesięcznych świadczeń rodzinnych.

Jednorazowy kredyt BC Electricity Affordability Credit obniży rachunki za energię elektryczną dla osób fizycznych i firm w nadchodzącym roku. Małe i rozwijające się firmy otrzymają pomoc w łagodzeniu skutków inflacji i niedoborów siły roboczej poprzez wyższy próg zwolnienia z podatku zdrowotnego pracodawcy, wzrastający z 500 000 dolarów do 1 miliona dolarów.

Aby zapewnić, że mieszkania będą wykorzystywane jako domy dla ludzi, rząd Kolumbii Brytyjskiej zapowiedział w 2025 r. wprowadzenie podatku od  flipów, aby rozprawić się ze spekulantami i osobami zwiększającymi koszty lokali.

Nowe wydatki w BC Builds przyspieszą rozwój budownictwa mieszkaniowego poprzez połączenie niewykorzystanych gruntów, taniego finansowania i dotacji w celu zapewnienia większej liczby domów dla osób i rodzin o średnich dochodach.

„Niektórzy twierdzą, że powinniśmy odpowiedzieć na globalne wyzwania, ograniczając usługi i pozostawiając ludzi samym sobie, ale wiemy, że współpracując jesteśmy silniejsi” – powiedziała Conroy.

Aby w dalszym ciągu wzmacniać opiekę zdrowotną, z której korzystają ludzie, rząd Kolumbii Brytyjskiej stwierdził, że w budżecie na rok 2024 przeznacza się na ten cel znaczną kwotę pieniędzy. Obejmuje to oparcie się na 10-letnim planie walki z rakiem, zwiększenie liczby pracowników służby zdrowia i dodanie wsparcia, które poprawi życie seniorów i umożliwi im dłuższe bezpieczne życie we własnych domach.

Dla niektórych osób zapłodnienie in vitro (IVF) to jedna z niewielu możliwości posiadania dzieci. Od 2025 r. kobiety będą mogły bezpłatnie skorzystać z jednego cyklu zapłodnienia in vitro.

Ponieważ w BC jest więcej dzieci w szkołach, wzrośnie liczba nowych nauczycieli, więcej będzie personelu pomocniczego i rekordowo wzrosną  wydatki na budowę, remonty i modernizację szkół oraz placów zabaw. Budżet na rok 2024 zapewnia rekordową kwotę 43 miliardów dolarów na finansowanie szkół, placówek policealnych, mieszkań, placówek opieki zdrowotnej, dróg i innej infrastruktury w ciągu najbliższych trzech lat.

Conroy powiedziała, że budowanie silniejszej BC „oznacza ciągłą ciężką pracę nad poprawą możliwości i usług dla ludzi”. Przyznała, że ​​biorąc pod uwagę jedną z najniższych stóp bezrobocia w Kanadzie i silny wzrost liczby miejsc pracy, prowincja będzie w dalszym ciągu budować czystszą gospodarkę, która będzie bardziej wygodna dla przeciętnych ludzi.

Rząd Kolumbii Brytyjskiej stwierdził, że zmiany klimatyczne stwarzają realne wyzwania dla społeczności i gospodarki. Dlatego też podejmie działania na rzecz budowy czystszej i silniejszej gospodarki we współpracy z Pierwszymi Narodami i przemysłem, będzie szkolić ludzi do wykonywania pożądanych zawodów i tworzyć więcej możliwości.

Znaczące nowe fundusze pomogą BC łagodzić sytuacje kryzysowe klimatyczne i lepiej reagować na nie poprzez ograniczenie powodzi, zwiększenie środków dostępnych  dla ewakuowanych, poprawę zapobiegania pożarom i reagowania na nie oraz poprawę odporności na suszę.

Conroy zakończyła stwierdzeniem, że nie może teraz dokonywać cięć.

„W okresie powolnego globalnego wzrostu gospodarczego będziemy nadal traktowali priorytetowo przystępność cenową dla ludzi i rodzin oraz usługi, na których wszyscy polegamy” .


krytyka