W środę po południu Ministerstwo Obrony Narodowej opublikowało komunikat, w którym poinformowano, że Służba Kontrwywiadu Wojskowego wszczęła postępowanie kontrolne “dotyczące poświadczenia bezpieczeństwa osobowego gen. broni Jarosława Gromadzińskiego w związku z pozyskaniem nowych informacji na temat oficera”.

“W związku z tym została podjęta decyzja o odwołaniu gen. broni Gromadzińskiego z zajmowanego stanowiska dowódcy Eurokorpusu i jego natychmiastowym powrocie do kraju” – poinformowało MON. “Nowym dowódcą Eurokorpusu zostanie gen. broni Piotr Błazeusz, dotychczasowy I zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego” – przekazał wieczorem rzecznik resortu obrony Janusz Sejmej.

Do tych informacji odniósł się wieczorem w oświadczeniu opublikowanym na portalu X (Twitterze) gen. Gromadziński. “W nawiązaniu do licznych komentarzy i spekulacji związanych z wszczętym przez SKW postępowaniem kontrolnym dotyczącym poświadczenia bezpieczeństwa osobowego wobec mojej osoby chciałbym oświadczyć, że przez 34 lata zawodowej służby wojskowej zawsze dobro służby, dobro Ojczyzny stawiałem na pierwszym miejscu, często kosztem rodziny” – napisał.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Odwołanie ze stanowiska człowieka, za którego wcześniej ręczyliśmy, to skandal i kompromitacja – tak były dowódca jednostki GROM generał Roman Polko komentuje w RMF FM sprawę generała Jarosława Gromadzińskiego. Polko tłumaczy, że dowódców z takich stanowisk odwołuje się wyłącznie w przypadku najpoważniejszych zarzutów pod ich adresem.

Jarosław Gromadziński, zanim objął stanowisko szefa Eurokorpusu, czyli europejskich sił szybkiego reagowania, musiał uzyskać certyfikat tzw. bezpieczeństwa osobowego. To jest naprawdę bardzo gruntowne prześwietlenie – właściwie w każdym obszarze i podatności na korupcję, i relacji międzynarodowych, i kontaktów osobistych – podkreśla gen Polko.

Były dowódca jednostki GROM nie wyklucza więc, że popełniono błąd w procesie przyznawania tego natowskiego certyfikatu odwołanemu dowódcy albo kontrwywiad dopiero teraz pozyskał nowe, niepokojące informacje na jego temat.

Eurokorpus to wielonarodowa wojskowa struktura szybkiego reagowania, która współdziała z NATO oraz Unią Europejską. W 2022 r. Polska z kraju stowarzyszonego stała się jednym z państw ramowych – obok Niemiec, Francji, Hiszpanii, Belgii i Luksemburga – mających wpływ na strukturę i zadania dowództwa Eurokorpusu. Gen. Gromadziński był pierwszym Polakiem na stanowisku dowódcy tej struktury.

W ostatnich miesiącach gen. Gromadziński służył też w Międzynarodowym Zespole do spraw Pomocy Ukrainie w niemieckim Wiesbaden. Razem z amerykańskimi wojskowymi odpowiadał za szkolenie ukraińskich żołnierzy.