Sąd w Quebecu zatwierdził dwa odrębne pozwy zbiorowe przeciwko YouTube i Facebookowi w związku z domniemanym cenzurowaniem postów i filmów krytycznych wobec środków zapobiegawczych i szczepionek przeciwko Covid-19.

Sędzia Sądu Najwyższego Quebecu Łukasz Granosik wydał oba orzeczenia w języku francuskim 29 kwietnia po tym, jak dwóch odrębnych powodów złożyło pozwy, twierdząc, że platformy mediów społecznościowych cenzurowały ich poglądy podczas pandemii.

W pozwie przeciwko YouTube powódka Éloïse Boies, prawnie reprezentowana przez Williama Desrochersa, zarzuca YouTube, którego właścicielem jest Google LLC, ocenzurowanie trzech jej filmów, w których kwestionowano wprowadzone przez rząd środki zdrowotne w związku z pandemią oraz szczepionkę przeciwko Covid-19. YouTube powołał się na naruszenie zasad swojej platformy, stwierdzając, że  Boies rozpowszechniała „nieprawidłowe informacje medyczne, sprzeczne z informacjami udostępnianymi przez lokalne władze ds. zdrowia lub Światową Organizację Zdrowia (WHO) na temat Covid-19”.

W tłumaczeniu pozwu  Boies, która prowadzi kanał YouTube „Elo Wants To Know”, argumentuje, że kontrola YouTube nad treściami związanymi z pandemią Covid-19 stanowi bezprawne i umyślne naruszenie wolności słowa, która jest chroniona przez Kanadyjska Karta Praw i Wolności.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Google utrzymuje w dokumencie sądowym, że nie naruszył praw  Boies, ponieważ nie ma obowiązku udostępniania przestrzeni do udostępniania filmów niezależnie od ich zawartości. Dodatkowo twierdzi, że ​​jego platforma jest prywatna i może nią zarządzać według własnych zasad i preferencji.

W swojej decyzji sędzia Granosik stwierdził, że skoro Google zarządza i kontroluje treści znajdujące się na platformie YouTube i w związku z tym podejmuje działania w tym kierunku, „nie może od razu wyprzeć się wszelkiej odpowiedzialności”.

„Jeśli stosuje cenzurę, uniemożliwiając niektórym osobom publikowanie filmów wideo, a innym oglądanie tych samych filmów, utrudnia w ten sposób swobodny przepływ idei i naraża się na konieczność obrony swojego sposobu działania” – stwierdził.

Sędzia Granosik w swoim wyroku wspomina także, że „Wolność słowa to nie tylko wolność wypowiedzi, ale także wolność publikacji i wolność tworzenia”. Następnie sędzia cytuje wypowiedź Sądu Najwyższego Kanady, który stwierdził, że „trudno sobie wyobrazić w społeczeństwie demokratycznym ważniejszą gwarancję wolności,  niż wolność słowa ”.

Pozew zbiorowy dotyczy każdego mieszkańca Quebecu, który korzystał z YouTube lub odwiedzał witrynę od 15 marca 2020 r. Zgodnie z decyzją członkowie pozwu zbiorowego, którzy opublikowali ocenzurowane treści związane z Covid-19, otrzymają 1000 dolarów odszkodowania wyrównawczego i 1000 dolarów odszkodowania karnego. Użytkownicy YouTube, którzy zostali pozbawieni możliwości oglądania ocenzurowanych treści, a chcieli to uczynić, mogą otrzymać 500 dolarów odszkodowania wyrównawczego i 500 dolarów odszkodowania karnego.

Boies zwraca się także do sądów o nakazanie YouTube zaprzestania wszelkich form cenzury wobec postów sprzecznych z opiniami władz odpowiedzialnych za ochronę zdrowia, rządu oraz Światowej Organizacji Zdrowia lub podobnych organizacji.

Utrzymuje, że  YouTube usunął trzy konkretne filmy, w tym film La Censure z 5 stycznia 2021 r., w którym  Boies twierdziła, że ​​duże firmy, takie jak Amazon, Facebook i YouTube, wraz z rządem cenzurują informacje . Oskarżyła także rząd o szerzenie propagandy.

Boies powiedziała na nagraniu, że na lekarzy wywierano presję, aby identyfikowali Covid-19 jako przyczynę śmierci, że debata była zabroniona, a każdy, kto sprzeciwiał się narracji rządu, był piętnowany. YouTube usunął ten film z platformy.

Inny opublikowany przez nią film, zatytułowany „Why Refuse the Vaccine”, również został wycofany z YouTube około 29 sierpnia 2021 r. W filmie  Boies stwierdziła, że ​​wielu ekspertów naukowych, takich jak dr Robert Malone, było przeciwnych szczepionkom na Covid-19, ale byli cenzurowani. Powiedziała również, że nikomu nie wolno było przedstawiać analizy zagrożeń i korzyści związanych ze szczepionką, a każdy, kto zadał pytania, był cenzurowany.

YouTube  usunął 22 listopada 2022 r. film przedstawiający wywiad pani Boies z dr. Louisem Fouchem, francuskim lekarzem i rzecznikiem grupy propagującej politykę zdrowotną Collective Reinfo COVID. Doktor Fouch „potępił nieprawdziwość informacji przekazywanych przez władze, które chciały, aby pandemia była śmiertelną epidemią” – czytamy w dokumencie sądowym.

Lekarz argumentował, że wirus nie jest szkodliwy dla większości ludzi. Powiedział, że istnieją alternatywne metody leczenia, ale władze uniemożliwiają ich stosowanie. Doktor Fouch stwierdził również, że zastosowane środki zdrowotne „okazały się bezużyteczne” i spowodowały „znaczące szkody uboczne”. Powiedział, że szczepionki nie są skuteczne i bezpieczne dla wszystkich grup wiekowych. Rozmówca zauważył również, że badania naukowe zostały sfałszowane, a dane zmanipulowane.

W pozwie zbiorowym przeciwko Google stwierdzono, że sędzia Granosik zezwolił na podobny pozew przeciwko spółce-matce Facebooka, Meta.
Powód w sprawie, Christian Leray, zarzuca Facebookowi zablokowanie opublikowanych przez niego wiadomości, w których udostępniał artykuły z czasopism naukowych krytyczne wobec szczepionek na Covid-19 oraz inne dane kwestionujące środki wprowadzone w związku z pandemią.. Zarzuca, że ​​Facebook ocenzurował jego prywatne konto i grupę na Facebooku, której jest administratorem, o nazwie Réinfo Québec i umieścił etykiety ostrzegawcze. Leraya reprezentuje ten sam prawnik co  Boise, William Desrochers.
Sędzia Granosik stwierdził w swoim orzeczeniu, że jeśli Facebook „kontroluje treści, które pojawiają się na jego platformie, i nie może od razu wyprzeć się jakiejkolwiek odpowiedzialności”.

„Jeśli stosuje cenzurę, uniemożliwia niektórym osobom umieszczanie określonych informacji, sankcjonuje je, ograniczając dostęp do konta, a tym samym utrudnia swobodny przepływ idei, naraża się na konieczność obrony swojego sposobu działania” – napisał.

Podobnie jak w przypadku pozwu przeciwko YouTube, uprawnieni członkowie pozwu zbiorowego, którzy opublikowali na Facebooku post na temat Covid-19 i zostali ocenzurowani, byliby uprawnieni do odszkodowania w wysokości 1000 dolarów i odszkodowania karnego w wysokości 1000 dolarów. Użytkownicy Facebooka, którzy nie mogli obejrzeć ocenzurowanego materiału, ale chcieli, mogli otrzymać 500 dolarów odszkodowania wyrównawczego i 500 dolarów odszkodowania karnego. Kwalifikować się mogą mieszkańcy Quebecu, którzy byli użytkownikami Facebooka w dniu 15 marca 2020 r.

Leray zwraca się również o wydanie orzeczenia sądowego, które zapobiegnie wszelkim formom cenzury, które blokują posty i informacje sprzeczne z informacjami organów ds. zdrowia, rządu i organizacji globalnych, takich jak Światowa Organizacja Zdrowia.