Z nowo opublikowanego raportu wynika, że ​​imigranci przyjmowani do Kanady jako małe dzieci mają wyższy wskaźnik wykształcenia policealnego i zarabiają więcej po ukończeniu dwudziestego roku życia niż reszta populacji Kanady.

Dane z 2021 r. przeanalizowane przez Statistics Canada wykazały, że im młodsze jest dziecko przyjęte do Kanady, tym większe prawdopodobieństwo, że osiągnie sukces w szkole policealnej.

Na przykład wśród 20-letnich imigrantów 77,3 procent osób, które przybyły do ​​Kanady w wieku czterech lat lub mniej, kształciło się na poziomie policealnym w porównaniu z 69,9 procentami przyjętych w wieku od 5 do 9 lat i 61,3 procentami przyjętych w wieku od 10 do 14 lat.

Dla porównania, jedynie 59,9 procent 20-letnich osób składających zeznania podatkowe w Kanadzie – zarówno imigrantów, jak i nieimigrantów – ubiegało się o ulgi na naukę w szkołach policealnych, podaje StatCan.

„Wygląda na to, że imigranci przyjmowani jako dzieci w dłuższej perspektywie odnieśli korzyści ekonomiczne w związku z częstszym uczestnictwem w kształceniu pomaturalnym” – czytamy w raporcie.

W wieku 20 lat imigranci, którzy przybyli do Kanady jako dzieci, mieli niższą średnią płacę niż cała populacja Kanady. Dane sugerują, że oznacza to, że większość osób w tej grupie demograficznej zapisała się na studia policealne. Jednak liczby te zmieniają się, zanim ukończą 25 lat.

„W przypadku osób w wieku od 25 do 30 lat średnie zarobki imigrantów przyjętych jako dzieci są równe lub wyższe od wynagrodzeń wszystkich osób składających zeznania podatkowe” – stwierdził StatCan. „W wieku 30 lat imigranci przyjmowani jako dzieci zarabiali średnio 54 900 dolarów”.

To o 17,6 procent więcej niż średnia płaca wynosząca 46 690 dolarów wszystkich kanadyjskich osób w tym samym wieku składających zeznania podatkowe w Kanadzie.

Badanie StatCan, które opiera się na danych dotyczących podatku dochodowego za 2021 r. z bazy danych Longitudinal Immigration Database (IMDB), nie ujawnia nowego trendu. Dane z 2019 r. i 2018 r. wykazały również, że dzieci imigrantów częściej uczęszczały do ​​szkół policealnych niż dzieci urodzone w Kanadzie.
Jednak według CIC, kanadyjskiego serwisu informacyjnego dotyczącego imigracji, możliwości nie są takie same dla wszystkich imigrantów w Kanadzie.

Dzieci imigrantów z klasy ekonomicznej mają zazwyczaj najwyższy wskaźnik uczestnictwa w szkołach policealnych i najwyższych rocznych wynagrodzeń w wieku dorosłym. Imigranci z klasy ekonomicznej to ci, którzy przybywają do Kanady w ramach programów Express Entry, Provincial Nominee Programs lub Quebec’s Skilled Immigration.

 

Imigranci rodzinni, których zazwyczaj sponsoruje kanadyjski członek rodziny obcokrajowca, oraz uchodźcy ubiegający się o azyl w Kanadzie częściej podejmują pracę niż uczęszczają na studia policealne.