Friday, May 20, 2022

Listy

Zamiesz­cza­my listy mądre/głupie, poważne/niepoważne, chwalące/karcące i potę­pia­ją­ce nas w czam­buł. Nie publi­ku­je­my listów obsce­nicz­nych, por­no­gra­ficz­nych i takich, któ­re zapro­wa­dzą nas wprost do sądu.

Redak­cja nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za treść publi­ko­wa­nych listów.

Listy z nume­ru 8/2022

Szanowny Panie Andrzeju,         Wiele szacunku i podziwu dla pana Piotra Zająca. Z doświadczeniem Stanu Wojennego w PRL w 1981 roku, pan Piotr Zając stanął na...

Listy z nume­ru 7/2022

Ewa Szakalicka Warszawa, 14 luty 2022 córka żołnierza Armii Krajowej Okręg Nowogródek członkini ŚZŻAK Szanowna Pani Elżbieta Witek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Wielce Szanowna Pani Marszałek, 13 lutego 2022 r. na...

Listy z nume­ru 6/2022

Szanowny Panie Redaktorze,         W tygodniku “Sieci” 31.01-6.02.2022 na stronie 7 piszą, cytuję: ”Wraz z nowym ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce Markiem Brzezińskim nad Wisłę przyleciała...

Listy z nume­ru 5/2022

Komentarze do tekstu p. Grażyny z Quebecu zamieszczonym w poprzednim numerze Gońca         Nie przejmuj się tymi, którzy mówią „Nie podoba się to droga otwarta i...

Listy z nume­ru 4/2022

        By uniknąć szczepienia, zaraziła się Covid-19. Po tej “walce” o status ozdrowieńca czeska gwiazda zmarła - Niezależna (niezalezna.pl) Serdecznie Pozdrawiam Jacek Hejnar Od redakcji: Szanowny Panie, jest...

Listy z nume­ru 3/2022

Drodzy Państwo,         nie poznaję kraju, do którego emigrowałam kilka dekad temu, uciekając przed zniewoleniem i łamaniem praw człowieka ze zsowietyzowanego PRLu.         Co się stało z Kanadą...

Listy z nume­ru 2/2022

GLOSA DO „LEX TVN” W nawiązaniu do krytycznego artykułu p. Janusza Niemczyka nt. prezydenckiego weta do ustawy „lex TVN” dorzucam niniejszym swoje trzy grosze. To...

Listy z nume­ru 01/2022, czy PRL mogła iść dro­gą Chin?

List do Pana Andrzeja Kumora: Szanowny Panie Andrzeju. Kilka lat temu drukowaliśmy Pana felietony w polonijnym magazynie “Panorama Polska” ukazującym się w Edmonton. Miesięcznik ten niestety...

Listy z nume­ru 51/2021

Szanowny Panie Redaktorze,         Dzisiaj, 16 grudnia 2021, odbyło się posiedzenie sejmowej komisji zdrowia, które oryginalnie mialo sie odbyć wczoraj, ale się nie odbyło, bo posłowie...

Listy z nume­ru 50/2021

Szanowny Panie redaktorze Kumor,         W nawiązaniu do artykułu “PRL była inkubatorem patologii”. Temat bardzo szeroki i nasuwa się wiele pytań z tym związanych.         Nie mam zamiaru...