Friday, May 20, 2022

Listy

Zamiesz­cza­my listy mądre/głupie, poważne/niepoważne, chwalące/karcące i potę­pia­ją­ce nas w czam­buł. Nie publi­ku­je­my listów obsce­nicz­nych, por­no­gra­ficz­nych i takich, któ­re zapro­wa­dzą nas wprost do sądu.

Redak­cja nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za treść publi­ko­wa­nych listów.

Listy z nume­ru 49/2021

Siedlce, dnia 29.11.2021 r. Pani Urszula Rusecka Przewodnicząca  Sejmowej Komisji   Polityki Społecznej i Rodziny         Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych zwraca się z uprzejmą prośbą o...

Listy z nume­ru 48/2021

Szanowni Państwo, Muzeum Tatrzańskie im dra. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem zwraca się z serdecznym zaproszeniem do aktywnego włączenia się w tworzenie Muzeum Palace w Zakopanem. (...)         Celem...

List od Mariu­sza Rokic­kie­go (47/2021)

        W ciągu dnia, kiedy leżę na boku, co jakiś czas podnoszę się, za pomocą drabinki i opieram się łokciem na barierce tak, aby rozluźnić...

Marsz Nie­pod­le­gło­ści łączy Pola­ków z całe­go świata

Szanowni Państwo, od kilku lat mam zaszczyt stać na czele stowarzyszenia organizującego największą manifestację patriotyczną w Europie, a być może nawet na świecie. Marsz Niepodległości...

Listy z nume­ru 45/2021

...Panie Andrzeju!         My Polacy jesteśmy z natury indywidualistami, (i ja do nich się zaliczam), 10 Polaków, często tyle samo różnych opinii.. nie lubimy “być pociągnięci...

List od Mariu­sza Rokic­kie­go (45/2021)

        Nie umiem wyjaśnić wielu spraw, jakie napotkałem w drodze życia, które to w łatwy sposób były rozwiązywane. Zwykle mawiałem „to przypadek”, bo ilekroć byłem...

Listy z nume­ru 44/2021

Panie Andrzeju!         Jestem z Panem od początku (jeszcze od czasów Gazety, gdzie Pan pisał,) I mam do Pana ogromny szacunek, za to co Pan robi....

Listy z nume­ru 43/2021

Good evening,         I hope all is good! It was not my agenda to work this e-mail. However some people may find my e-mail very interesting.         In...

Gdzie szu­kać pomo­cy prze­ciw­ko dyk­ta­to­wi szcze­pion­ko­we­mu na uniwersytecie?!

Droga Redakcjo, chciałam podzielić się z wami listem z York University, List ten otrzymała moja córka, Uniwersytet grozi jej usunięciem z uczelni, jeśli się nie zaszczepi. Chciałam...

Listy z nume­ru 42/2021

Przedstawiamy Państwu garść wypowiedzi na temat szczepień będących - między innymi - częścią dyskusji, jaka wywiązała się na Facebooku po tym, jak poprosiliśmy o...