Tuesday, November 30, 2021

Napisz list do męża…

Mam prawie 60 lat. Jestem mężatką z wieloletnim stażem. Mam wiele problemów. Niezbyt dobrze się czuję fizycznie, ale i tak najgorsze są jednak ciągłe...

Psy­cho­lo­gia: Uro­jo­na zdrada

Dr Frączek tłumaczy kompleks Otella w naszej poradnii rodzinnej

Psy­cho­lo­gia: „Po co czło­wiek ślub bierze?”

Joanna: „Gdyby tylko mój chłopak chociaż powiedział „za 2 lata”, lub „kiedyś na pewno, ale nie teraz”, a on mi powiedział – „Nigdy. Nie...

Psy­cho­lo­gia: Nie­od­po­wie­dzial­ny mąż; męża kobie­ta musi wychować

        „Mój mąż jest bardzo nieodpowiedzialny, nie pamięta o niczym, nie mogę na nim polegać i nie mam w nim oparcia. Przychodzi z pracy, pije,...

Psy­cho­lo­gia: Zdra­da mał­żeń­ska – przyczyny

        Mąż zdradził mnie po kilkunastu latach. Wyjechał na weekendowy wyjazd integracyjny z pracy. Po powrocie zaczął się dziwnie zachowywać. Unikał mnie, wieczorem wychodził na...

Psy­cho­lo­gia: Wol­ność w małżeństwie

Magda i Piotr od kilku lat są małżeństwem, mają jedno dziecko. Od początku wiedzieli, że chcą wieść zgodne i szczęśliwe życie rodzinne. Dzielą się...

Psy­cho­lo­gia: Uczyć się kochać

   „Znamy się z mężem już od kilkunastu lat. Zaczęliśmy się spotykać jeszcze w liceum, na małżeństwo zdecydowaliśmy się po studiach, rok później urodziło nam...

Psy­cho­lo­gia: Ducho­wa zdrada

„Jakąkolwiek cenę musiałbyś za to zapłacić, żeby utrzymać szczerą, niczym nieograniczoną, głęboką komunikację małżeńską – zapłać tę cenę z radosnym sercem”.  Jestem kilka lat po...

Psy­cho­lo­gia: Cza­sem war­to zabrać sekret do grobu

        Mój mąż nigdy nie potrafi kłamać. Nawet jeśli chciał, to nic mu nie wychodziło. Oczywiście mógł ukrywać prawdę, ale sumienie nie dawało mu wtedy...

Psy­cho­lo­gia: Jak nie­do­bre­go męża zmie­nić w dobrego

Kiedyś pewien mąż postanowił porzucić żonę. Dlatego też udał się do rabina, aby uzyskać na to jego przyzwolenie. Rabin zaś powiedział, że zezwoli na...