Image by Dmitriy from Pixabay

W obliczu gwałtownie rosnących cen żywności  coraz więcej Kanadyjczyków wykorzystuje banki żywności do wyżywienia swoich rodzin.

Według Daily Bread Food Bank, organizacji charytatywnej z siedzibą w Toronto, w czerwcu 2022 r.  prawie trzykrotnie wzrosła liczba osób, które odwiedziły bank żywności (171 631) w porównaniu z czerwcem 2019 r. (65 000).

Neil Hetherington, dyrektor generalny Daily Bread Food Bank powiedział CTV, że coraz więcej pracujących rodzin, które mają pracę, a może nawet łączą dwie prace w niepełnym wymiarze godzin, nie są w stanie związać końca z końcem”.

Dyrektor generalny Food Banks Canada, Kirstin Beardsley, twierdzi, że  w ostatnich miesiącach znacznie wzrosła liczba użytkowników, którzy korzystają po raz pierwszy.

Według Statistics Canada koszt zakwaterowania  wzrósł o prawie 50% w porównaniu z ubiegłym rokiem, znaczącą wzrosły  również ceny produktów spożywczych i tak:  cebuli o 25%,  marchwi  o 23%, a fasoli w puszkach  o 20%.