Tuesday, November 30, 2021

Rad­ny musi mieć biu­ro duże i nowoczesne

Torontońscy radni, którzy z jednej strony narzekają, że rząd prowincji oszczędza na służbie zdrowia lub posiłkach dla dzieci, stworzyli specjalny fundusz na remonty swoich...

Maska samo­cho­du to nie deska surfingowa

Policja z regionu Peel ostrzega, że „car surfing” może mieć poważne konsekwencje. 2 czerwca do internetu trafiło nagranie z Brampton, na którym widać, jak...

Jak zaan­ga­żo­wać pry­wat­nych inwe­sto­rów w pomoc społeczną?

Rząd federalny ujawnia, na czym ma polegać rewolucja w świadczeniu usług socjalnych. Liberałowie od lat zapowiadali nową strategię. Zamierzają zaangażować prywatne źródła finansowania w...

Kawa­ler Orde­ru Kana­dy uzna­ny za win­ne­go wyko­rzy­sty­wa­nia sek­su­al­ne­go dzieci

Peter Dalglish, 61 l., odznaczony Orderem Kanady, został w Nepalu uznany winnym stosowania przemocy seksualnej wobec dzieci. Ostatni rok Dalglish spędził w zatłoczonym więzieniu...

Pacjent zmarł z powo­du wrzo­dzie­ją­cych odle­żyn, szpi­tal przeprasza

77-letni Bob Wilson, pacjent oddziału paliatywnego w Joseph Brant Hospital, zmarł z powodu odleżyn. Lekarze stwierdzili infekcję, która przedostała się do krwi i kości....

Samo­lot-szpi­tal wylą­do­wał w Toronto

W Toronto wylądował samolot Flying Eye Hospital. Akcja organizacji Orbis International została zainicjowana w 1982 roku. Dzięki niej pomoc dotarła do 253 milionów osób...

Z Sybe­rii do Kana­dy jako “uchodź­cy środowiskowi”

Kobiety z Kisielowska, miasta położonego 300 kilometrów na wschód od Nowosybirska, które jest ośrodkiem wydobycia węgla kamiennego, apelują do premiera Trudeau, by pozwolił im...

Uwol­nić walenie

Trzymanie w niewoli waleni będzie w Kanadzie zakazane. W poniedziałek parlament federalny uchwalił odpowiednią ustawę, która teraz musi tylko uzyskać sankcję królewską. Gdy stanie...

Koniec pla­sti­ko­wych jed­no­ra­zó­wek jest już bliski

W 2021 roku pożegnamy się z plastikowymi jednorazówkami, zarzeka się rząd federalny. Rurki do picia, patyczki kosmetyczne, jednorazowe sztućce, talerze, patyki do balonów mają...

Kto pod­ci­na skrzy­dła sek­to­ro­wi turystycznemu

Kanada może działać jak magnes na podróżników poszukujących kontaktu z nieskalaną przyrodą, ale niektórzy organizatorzy wypoczynku skarżą się, że kraj wiele traci na skutek...