Thursday, January 27, 2022
video

Z o. Wró­blew­skim o posłu­dze na Ukrainie

Z misjonarzem oblatą pracującym na Ukrainie rozmawiamy o tamtejszej posłudze duszpasterskiej oraz Świętach Bożego Narodzenia. Ojciec Piotr Wróblewski OMI przybył do Kanady głosić rekolekcje...
video

Przy­po­mi­na­my: Paweł Krzysz­kow­ski — kowal wła­sne­go losu

Paweł Krzyszkowski jest bardzo zdolnym młodym Polakiem, który mieszka w St.Catharines i ręcznie kuje topory oraz siekiery, kontynuując w Kanadzie kilkusetletnią tradycję polskiego kowalstwa. Goniec:...

O sytu­acji prze­my­słu lot­ni­cze­go roz­ma­wia­my z Andrze­jem Socha­jem z fir­my Cyc­lo­ne: Nasze czę­ści lata­ją 30 lat

Zakłady Cyclone w Mississaudze produkujące części do samolotów są jednymi z największych w tej branży w GTA   - Jak wygląda dzisiaj sytuacja przemysłu lotniczego i...

Powrót do Jedwab­ne­go – Roz­mo­wa z Woj­cie­chem Sumlińskim

Andrzej Kumor: - Gratuluję filmu, bo jest tak dobry, że jest przemilczany. Gdyby przeciwnicy zdecydowali się odsyłać do niego, wytykać, pokazywać, to znaczyłobym, że...
video

Nie bój­my się inwe­sto­wać — Kamyc­ki Group

Kanadyjski rynek nieruchomości jest bardzo gorący, o tym jak wykorzystać tę okazję rozmawiamy z brokerem od pożyczek hipotecznych Agnieszką Stachurski i pośrednikiem handlu nieruchomościami...

Atak na pol­ski sklep w Ottawie

Goniec: - Dziękuję bardzo, że Pani zgodziła się na rozmowę, to bardzo bulwersująca sprawa, bo nieczęsto zdarza się, że akurat polski sklep jest tak...

Hotel kwa­ran­tan­no­wy za 790 dol. zamiast za 3 000 dol. Gehen­na powro­tu z Polski

Jak dzisiaj wygląda podróż z Polski? - Rozmawiamy z p. Mariolą Malowany, która w połowie marca wróciła z kraju         - Pani niedawno wróciła z Polski,...
video

Pol­ska powin­na być obec­na w Afry­ce cz 3

Trzecia i ostatnia część rozmowy ze Stanisławem Baruą, Kenijczykiem, Polakiem, katolikiem filmowcem, tym razem o historii jego rodziny, obecności Polski w Afryce i globalistycznej...
video

Pol­ska misja cywi­li­za­cyj­na cz. 3

Ze Stanisławem Baruą Kenijczykiem i Polakiem rozmawiamy o polskiej misji cywilizacyjnej - zajawka części III wywiadu rzeki.

Jak dbać o drze­wa? Leśnik i znaw­ca drzew, Adam Kar­czew­ski opo­wia­da o swo­jej pasji

Adam Karczewski: Decyzję o wyborze leśnictwa podjąłem w wojsku podczas stanu wojennego, wtedy uważałem, że jedynie leśnictwo jest normalne w tej Polsce Ludowej stanu...