Thursday, December 2, 2021

˛Tra­ge­dia w Buł­ga­rii. Nie żyje 45 osób

We wtorek w nocy autobus przewożący turystów z Macedonii Północnej rozbił się i stanął w płomieniach na autostradzie w zachodniej Bułgarii  zabijając co najmniej...

Naro­do­wy Dzień Zwy­cię­skie­go Powsta­nia Wielkopolskiego

Prezydent Andrzej Duda podpisał w Poznaniu ustawę o ustanowieniu 27 grudnia nowego święta państwowego – Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. – Ustanowienie Narodowego Dnia Zwycięskiego...

Ark­ty­ka nie wie­rzy w glo­bal­ne ocieplenie?

Błyskawiczne roztapianie się morskiej pokrywy lodowej w Arktyce w tym roku nagle przystopowało. Jeśli obecny trend się utrzyma, to 2021 rok zapisze się z...

Celo­wo wje­chał w para­dę. To nie akt ter­ro­ry­zmu — zapew­nia policja

Czerwony SUV, który prawdopodobnie poruszał się z prędkością około 40 mil na godzinę, uderzył w dziesiątki ludzi w  Waukesha.   Mężczyzna, który wjechał SUV-em w...

Dorad­ca Pre­zy­den­ta Dudy: “Obo­wiąz­ko­wych szcze­pień nie powin­no być ze wzglę­du na dłu­go­fa­lo­we kon­se­kwen­cje, któ­re...

W programie Śniadanie Rymanowskiego rozmawiano w niedzielę m.in. o projekcie posłów PiS, który zakłada że pracodawca będzie miał prawo zweryfikować, czy pracownik jest zaszczepiony...

Austria: Trze­cia daw­ka obo­wiąz­ko­wa pod groź­bą grzywny

3 600 euro kary dla osób, które się w ogóle nie zaszczepiły i 1 400 euro kary dla osób, które nie przyjęły trzeciej dawki...

Marsz dla popar­cia Obroń­ców Granic

W niedzielę w Białymstoku w majestatycznej Bazylice Mniejszej św. Rocha została odprawiona Msza św. za Ojczyznę, Straż Graniczną, Wojsko i Policję. Po mszy niewielka...

Akt ter­ro­ru w Wiscon­sin? SUV wje­chał w tłum. Jest wie­le ofiar

Parada w Waukesha w stanie Wisconsin została przerwana po tym, jak podczas transmisji na żywo można było zobaczyć samochód, który wjechał w tłum Z nasłuchu ...

FREEDOM (WOLNOŚĆ) W LONDYNIE 20/11/2021

Relacja Pani Niny: „Wychodziłam z Katedry Westminster na plac po sobotnim nabożeństwie z pięknym chórem, była to za kwadrans czwarta. Przed Katedrą przechodził olbrzymi marsz...

Bisku­pi chor­wac­cy upo­mnie­li się o pra­wo oso­by do wolności

Biskupi chorwaccy upomnieli się w imieniu swego narodu o prawo do indywidualnego decydowania każdej osoby w kwestii środków podejmowanych w związku z zagrożeniem epidemicznym....