Saturday, August 13, 2022

AI ubo­le­wa z powo­du reak­cji na jej raport na Ukrainie

Organizacja Amnesty International wyraziła w niedzielę ubolewanie z powodu „wzburzenia i złości” wywołanych jej raportem, w którym zarzuciła wojskom ukraińskim narażanie ludności cywilnej. Raport...

Pale­styń­ski odwet mało skuteczny

Izraelskie siły zbrojne poinformowały w sobotę, że od piątku organizacja Palestyński Islamski Dżihad wystrzeliła ze Strefy Gazy w kierunku Izraela 200 rakiet w odwecie...

Pija­ne sza­leń­stwo pani adwokat

W Słupsku w piątek w nocy przy ulicy Lelewela 39-letnia prawniczka zaatakowała nożem dwóch mężczyzn. Prowadziła auto po pijanemu. Spowodowała kolizję. Pokopała i pobiła...

Papież Fran­ci­szek do mło­dzie­ży: zre­zy­gnuj­cie z mięsa

W liście do uczestników Konferencji Młodzieży UE papież Franciszek zaleca, aby młodzi Europejczycy postrzegali planetę jako „wspólny dom”, który wymaga ochrony. A jednym ze...

Amne­sty Inter­na­tio­nal oskar­ża Ukrainę

Organizacja praw człowieka Amnesty International skrytykowała ukraińską armię za rozmieszczanie oddziałów w dzielnicach mieszkalnych, co jej zdaniem "narusza prawo międzynarodowe". Ukraina odrzuciła raport, zarzucając...

Mini­ster­stwo Zdro­wia: czwar­ta daw­ka szcze­pion­ki prze­ciw COVID-19 dla wszyst­kich już we wrześniu?

Wszystko wskazuje na to, że czwarta dawka dla szerszej populacji, przynajmniej 18+, będzie dostępna z początkiem września – napisał w środę na Twitterze Adam...

Pomi­mo embarg docho­dy Rosji z trans­ak­cji z Niem­ca­mi wciąż rosną

Pomimo embarg nałożonych m.in. na węgiel, złoto czy stal, dochody Rosji z transakcji z Niemcami wciąż rosną. Płatności z Niemiec wystarczają na sfinansowanie znacznej...

W związ­ku z chiń­skim ostrza­łem Japo­nia zło­ży­ła pro­test dro­gą dyplomatyczną.

Pięć pocisków balistycznych wystrzelonych przez Chiny uderzyło na terytorium naszej wyłącznej strefy ekonomicznej na morzu - przekazał w czwartek minister obrony Japonii Nobuo Kishi....
video

Nowa Zelan­dia wal­czy z beka­ją­cym bydłem

Wygląda na to, że rządy w całym świecie zachodnim są zdecydowane zniszczyć hodowców bydła i trzody, a Nowa Zelandia nie jest tu wyjątkiem Według radykałów...
video

Kon­fe­de­ra­cja wygra­ła w spo­rze z Facebookiem

Sąd wydał zarządzenie, że do czasu rozstrzygnięcia właściwego procesu Facebook ma zakaz ograniczania wyświetleń naszych treści. To epokowe, kluczowe orzeczenie sądu, ale stanowi dopiero...