Friday, June 9, 2023

TURNUS SANATORYJNY – NAJLEPSZY PREZENT DLA NASZEGO ZDROWIA

Polecana przez "Gońca" oferta polskich sanatoriów i uzdrowisk

Nasi rodzice w Polsce – wielka miłość i zobowiązanie

Jakże często borykamy się z problemem pozostawionych w Ojczyźnie sędziwych rodziców. Istnieją rozwiązania, mogące zapewnić Państwa ukochanym bliskim godną i bezpieczną starość. Teleopieka i telemedycyna...

Zdrowe wakacje w starej Ojczyźnie

        Polskie uzdrowiska są jednymi z najpopularniejszych w Europie, a to z uwagi na optymalne wykorzystanie wszelkich możliwych bogactw, jakie dała nam natura. Polska tradycja balneologiczna...

Starość może być szczęśliwa

Umieszczenie bliskiej osoby w profesjonalnej placówce opiekuńczej może być najlepszym rozwiązaniem dla Polonii z całego świata, borykającej się z problemem pozostawionych w Ojczyźnie sędziwych...