Saturday, August 13, 2022

Naucza­nie zdal­ne nie­wy­klu­czo­ne z uwa­gi na brak węgla

Z powodu nienagrzanych klas będzie można zamknąć szkołę, a potem przejść w tryb zdalny – informuje  „Rzeczpospolita” „Nie tylko zbyt niska temperatura zewnętrzna, ale...

Szko­ła śred­nia będzie uczyć strzelać

„Rozszerzenie treści nauczania m.in. o identyfikację wyzwań dla bezpieczeństwa, znaczenia cyberzagrożeń, przygotowania do działań ratowniczych w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń”, zakłada rozporządzenie dot. podstawy programowej...

Biden “w ści­słej izolacji”

Biały Dom potwierdził, że poczwórnie zaszczepiony przeciwko covid prezydent Joe Biden nadal ma pozytywny rezultat testu na COVID-19 , prawie dwa tygodnie po początkowym...

Pekin może w więk­szym stop­niu pomóc Rosji w kon­flik­cie na Ukrainie

Rosja potępiła  wizytę  przewodniczącej Izby Reprezentantów USA Nancy Pelosi na Tajwanie Pelosi jest pierwszym marszałkiem Izby Reprezentantów od 1997 roku, który postawił stopę na wyspie Pekin ...

ChRL_ Wizy­ta Pelo­si na Taj­wa­nie to prowokacja

Przewodnicząca Izby Reprezentantów USA Nancy Pelosi przybyła na Tajwan, mimo gróźb władz ChRL, które ogłosiły, że jej wizyta będzie miała "poważne konsekwencje" - podaje...

Wiel­ka Bry­ta­nia uży­czy Ukra­inie okrętów

Ambasador Ukrainy w Wielkiej Brytanii Vadim Pristaiko zapewnił w poniedziałek, że rząd brytyjski zdecydował się wysłać na terytorium Ukrainy kilka okrętów wojennych marynarki wojennej,...

Ogrom­na fre­kwen­cja na Mar­szu Powsta­nia Warszawskiego

  To jest chyba największy marsz, który odbył się do tej pory. Dziękujemy wszystkim tym, którzy zadbali w ostatnich tygodniach o promocję. Wielkie brawa dla...

Ame­ry­kań­scy koman­do­si w Rumunii

Stacja potwierdziła, że z amerykańskimi żołnierzami spotkał się już m.in. premier Rumunii Nicolae Ciuca. Do położonej na południowym wschodzie Rumunii bazy wojskowej Mihail Kogalniceanu dotarli...

Pre­zy­dent Duda: to, co dzia­ło się w War­sza­wie jest podob­ne do dzi­siej­szej agre­sji na...

To była największa eksterminacja jednostkowa Polaków w trakcie II wojny światowej - mówiąc o rzezi Woli prezydent Andrzej Duda w 78. rocznicę wybuchu Powstania...

Pol­ska: Dra­stycz­nie spa­dła licz­ba aborcji

W 2021 roku na mocy wyjątków od ustawy o ochronie życia poczętego dokonano 107 legalnych zabiegów uśmiercenia dzieci nienarodzonych. To dziesięciokrotnie mniej niż w...