U nie­go w rodzi­nie piją wodę z kar­to­no­wych pudeł…

Może­my być dum­ni że mamy rząd, ktry dba o śro­do­wi­sko naturalne!

I komen­tarz Sarah Fischer…