Polacy mieli od wieków specjalne nabożeństwo do Matki Bożej. Pieśń „Bogurodzica”, stworzona zapewne w XI wieku była pierwszym polskim hymnem państwowym. Polscy rycerze śpiewali go przed zwycięską Bitwą Grunwaldzką. „Bogurodzica” towarzyszyła koronacjom królów z dynastii Jagiellońskiej. W Polsce jest wielka ilość sanktuariów Maryjnych od Bałtyku do Karpat. Najbardziej znane z nich są Jasna Góra w Czętochowie, ze słynącym cudami obrazem „Czarnej Madonny”, jedno z najważniejszych sanktuariów na świecie. Inne słynne sanktuaria Maryjne to Ostra Brama w Wilnie, Piekary Śląskie, oraz Licheń. Jednakże tylko fakt osobistego Objawienia się Matki Bożej, który miał miejsce w Gietrzwałdzie w północnej Polsce w 1877 r., został oficjalnie zaaprobowany przez Stolicę Apostolską.

Zofia i Kazimierz Braunowie napisali książkę o Objawieniach Matki Boże w Gietrzwałdzie, pod tytułem The Bright Light of Gietrzwałd (Jasne światło Gietrzwałdu). W oparciu o tę książkę powstaje w Polsce film dokumentalny w celu rozszerzenia i umocnienia pamięci o tych Objawieniach. Produkcja filmu została zaaprobowana przez miejscowego Biskupa w Olsztynie. Producenci filmu zwracają się z pokorną i serdeczną prośbą o pomoc finansową w pracy nad filmem. Sponsorzy filmu otrzymają książkę o objawieniach, oraz zostaną wymienieni na ekranie w czołówce filmu. Zachęcamy gorąco Szanownych Czytelników do pomocy w produkcji tego niezwykle ważnego filmu o Objawieniach Matki Bożej, oraz przekazania informacji o tej pracy wszystkim, którzy zechcieliby zostać sponsorami filmu. Ave Maria!
Prosimy zainteresowanych o kontakt e-mailem: kpbraun55@gmail.com

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

THE GIETRZWAŁD’S APPARITIONS OF MARY MOTHER OF GOD
The Marian devotion has been very popular in Poland for centuries. The hymn “Bogurodzica” (“Mother of God”), composed probably in the 11th Century, was the first Polish national anthem. Polish knights sang it before the victorius Battle of Grunwald. “Bogurodzica” accompanied the coronation ceremonies of the Jagiellonian kings. There are dozens of Marian shrines all over Poland from the Baltic Sea to the Carpathian Mountains. The most famous of them is the Pauline Monastery at Jasna Góra in Częstochowa, with the miraculous image of Our Lady (“The Black Madonna”), one of the foremost Marian sanctuaries in the world, and the Poles’ national sanctuary. Other major Marian shrines include Ostra Brama in Wilno (presently Vilnius), in Piekary Śląskie, or in Licheń. Yet, the only one occurrence of the personal apparitions of Our Lady, that in Gietrzwałd (Gie-tsh-vald) in northern Poland, which took place in 1877, was officially approved as authentic by Vatican. Zofia and Kazimierz Braun wrote a book on Gietrzwałd’s apparitions, under the title The Bright Light of Gietrzwałd. Based on this book a documentary film is being produced in Poland to commemorate and popularize these apparitions. The project has the blessing and the approval of the local Bishop. The Polish production team is humbly and kindly asking for financial support of the film. Film’s sponsors will obtain the book and will be listed on screen. We urgently ask you to support this very important documentary on the Marian apparition and pass on the information to those who might be interested in co-sponsoring it. Ave Maria! For more information, please, write to: kpbraun55@gmail.com