Polonia Canadian Institute for Historical Studies zaprasza do Mississauga Central Library na ekspozycję upamiętniającą 38 rocznicę wprowadzenia przez władze komunistyczne w Polsce stanu wojennego, którego celem było zatrzymanie przemian demokratycznych zapoczątkowanych utworzeniem Wolnego Związku Zawodowego „ Solidarność” w sierpniu 1980 roku.

Jednym z celów wystawy jest przypomnienie odbiorcy kanadyjskiemu istotnego wkładu Polaków w obalenie totalitarnego komunistycznego systemu w Europie Wschodniej i Centralnej.
Wybór archiwalnych dokumentów, ulotek, fotografii, plakatów oraz prasy i wydawnictw drugiego obiegu z lat 1980 – 1989, pochodzących ze zbiorów instytutu, prezentowany jest w wystawowych gablotach znajdujących się na trzecim piętrze obok Canadiana Reading Room.


Ekspozycja jest udostępniona do zwiedzania od 2 do 28 grudnia 2019 roku w Mississauga Central Library, 301 Burnhamthorpe Rd W., 3 piętro (Arts and History).