Po niedzielnym fałszywym alarmie w Pickering można zastanawiać się, jak Ontario jest przygotowane na wypadek awarii w elektrowni jądrowej. Prowincja ma opracowany 200-stronicowy plan na taką okoliczność. Znajdują się w nim wytyczne dla wszystkich miejscowości położonych w sąsiedztwie elektrowni atomowej. Dokument był aktualizowany ostatnio w 2017 roku. Ponadto każda z pięciu ontaryjskich elektrowni ma swój własny plan działania.

Jeśli dojdzie do jakiegoś zdarzenia w elektrowni, Ontario Power Generation ma obowiązek poinformować o tym miejscowe i prowincyjne władze w ciągu 15 minut. Wtedy za bezpieczeństwo publiczne zaczyna odpowiadać Ontaryjskie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Centrum decyduje o właściwych działaniach dla zdarzenia określonej wagi. Zarządza wykonywanie Provincial Nuclear Emergency Response Plan, za co są dalej odpowiedzialne służby ratunkowe.

Osoby mieszkające w promieniu 3 kilometrów od reaktora muszą usłyszeć ostrzeżenia np. za pomocą syren. Bezpośrednio poinformowani o incydencie muszą być wszyscy mieszkający w odległości do 10 km od elektrowni. Na przykład Durham Emergency Management posiada specjalny system automatycznego dzwonienia na telefony stacjonarne. Prowincja odpowiada za alarmy wysyłane przez telefony komórkowe. Dodatkowo nadawane są informacje na bieżąco przez radio, telewizję i media społecznościowe.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Jeśli chodzi o ewakuację, to dotyczy ona przede wszystkim obszaru położonego najbliżej reaktora. W zależności od kierunku wiatru może być też konieczna ewakuacja z bardziej oddalonych terenów.Decyzję podejmuje prowincja, a lokalne służby odpowiednio zarządzają ruchem.

Prowincja wydaje też nakazy i zakazy, jeżeli pojawi się ryzyko skażenia wody i żywności. Aby zminimalizować skutki promieniowania, wskazane jest przyjmowanie jodku potasu. W regionie Durham na przykład tabletki wysyłane są do mieszkańców bezpłatnie co pół roku. Osoby mieszkające w odległości od 10 do 50 km od reaktora mogą zamówić tabletki przez internet. Po wpisaniu kodu pocztowego każdy może się dowiedzieć, czy przysługuje mu bezpłatny pakiet. O tym, czy należy zażyć tabletki, decyduje i informuje główny lekarz Ontario. Według planu prowincji tabletki powinny być połknięte od 2 do 6 godzin przed spodziewanym skażeniem lub bezpośrednio po ekspozycji. Pojedyncza dawka wystarcza co najmniej na 24 godziny.