VANCOUVER – Związek zawodowy pracowników prowincji w Kolumbii Brytyjskiej prosi o natychmiastowe zawieszenie spłat kredytu hipotecznego i płatności czynszów do czasu zakończenia pandemii COVID-19.

Stephanie Smith, przewodnicząca Związku Pracowników Rządowych BC, powiedziała, że ​​żądanie to jest częścią misji związku  ochrony pracowników podczas kryzysu.

Wiele firm zostało zamkniętych, branża turystyczna BC olbrzymie straty, a wiele wydarzeń zostało odwołanych w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się nowego koronawirusa.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

„Nasze rządy federalne i prowincyjne mają teraz okazję złagodzić jedną z głównych presji ekonomicznych, które zmuszają ludzi do kontynuowania pracy, nawet jeśli są narażeni na COVID-19.