Jeśli jesteś osobą starszą lub wymagasz wsparcia

i obecnie nie możesz lub nie powinieneś wychodzić  z domu,

albo znasz taką osobę.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Zadzwoń!!!
Młodzież z parafii św. Maksymiliana Kolbe

gotowa jest zrobić zakupy i dowieźć do domu.

Kontakt o. Marcin Serwin
Tel. 905-848-2420
e-mail mserwin@omiap.org