Rząd federalny wprowadzi pakiet pomocowy dla młodzieży z problemami psychicznymi, bezdomnych i seniorów. Kwota przeznaczona na pomoc bezdomnym to 157,5 miliona dolarów. Do tego rząd wyda do 50 milionów na wsparcie schronisk dla kobiet i centrów pomocy ofiarom przemocy seksualnej, w tym również ośrodków świadczących usługi dla ludności rdzennej.

Jeśli chodzi o poradnictwo dla dzieci i młodzieży, to możliwości korzystania z tego rodzaju usług są ograniczone z powodu zamknięcia szkół i ośrodków kultury. Jednocześnie zaobserwowano wzrost liczby połączeń z całodobowym telefonem zaufania Kids Help Phone i wysyłanych sms-ów. Rząd przeznaczy na działanie telefonu zaufania dodatkowo 7,5 miliona dol.

Seniorzy bezpośrednio poszkodowani przez COVID-19 będą mogli skorzystać z dodatkowych praktycznych usług lokalnych organizacji otrzymujących dofinansowanie z United Way Canada. Usługi te obejmują np. dostarczanie zakupów, leków, a także systematyczne sprawdzanie stanu seniorów. Organizacja charytatywna United Way Canada, zajmująca się seniorami, osobami niepełnosprawnymi i bezdomnymi, otrzyma na ten cel 9 mln dol. Wsparcie ma być przekazywane dalej w ramach programu New Horizons for Seniors.