Ogło­sze­nia dusz­pa­ster­skie PL_Niedziela Palmowa_5 kwiet­nia z para­fii św. Mak­sy­mi­lia­na Kolbe

Pro­boszcz, o. Janusz Bła­że­jak OMI