Grzegorz Waśniewski: 100 ROCZNICA URODZIN KAROLA WOJTYŁY

100 ROCZNICA URODZIN KAROLA WOJTYŁY

18 maja 1920 r. urodził się w Wadowicach drugi syn Karola Wojtyły i Emilii z Kaczorowskich. Na chrzcie otrzymał imiona Karol Józef. Mając 9 lat umiera ukochana matka, a następnie starszy brat.

Karola wychowuje ojciec, żołnierz Wojska Polskiego, uczestnik wojny antybolszewickiej 1920r. Przyszły Ojciec Święty wzrastał w rodzinie o bardzo silnych więzach opartych na służbie Bogu i Ojczyźnie.

W 1938 r. ojciec z Karolem przeprowadzają się do Krakowa. Karol zaczyna studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, wybuch wojny krzyżuje plany.

Jesienią 1942r. Karol Wojtyła wstępuje do Krakowskiego Seminarium Duchownego, są to studia prowadzone w konspiracji. Święcenia otrzymuje w 1946r. z rąk kardynała Stefana Sapiehy. Zostaje szybko zauważony w kręgach kościelnych że jest kapłanem z powołania, toteż 1958r. zostaje biskupem, a pięć lat później arcybiskupem krakowskim. W 1967r. otrzymuje nominację na kardynała. Wielki wkład w formowaniu duchowym  przyszłego Ojca Świętego Jana Pawła II miał Prymas Tysiąclecia Kardynał Stefan Wyszyński.

16.X.1978r. kardynał Karol Wojtyła zasiadł na tronie Piotrowym. 22 października 1978r. w czasie inauguracji swojego pontyfikatu, wypowiedział słowa „ Nie lękajcie się. Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi! …..

Człowiek który zasiadł na tronie Piotrowym, podbił serca ludzi na całym świecie, swoją charyzmą, dobrocią, mądrością, uśmiechem a i często humorem. Bardzo duża część pontyfikatu była poświęcona młodzieży.

Więzy z Ojczyzną zacieśniły się jeszcze bardziej. Jan Paweł II wkrótce po wyborze polecił, aby w swej rezydencji letniej w Castel Gandolfo, przywrócić i ponownie odsłonić fresk, który bolszewickie macki zamalowały w okresie rządów L. Breżniewa. Fresk przedstawiający zwycięstwo Armii Polskiej nad bolszewikami w sierpniu 1920 nad Wisłą, znany jako Cud nad Wisłą.

Fresk zastał namalowany na polecenie papieża Piusa XI – wielkiego przyjaciela Polski i Polaków oraz Marszałka Józefa Piłsudskiego, z którym współpracował jako nuncjusz Papieski Achile Ratti w 1920 r. JPII wydał to polecenie w wielu powodów, jednym z nich był dług wdzięczności o którym zapewniał wiele razy: „ Wiecie że urodziłem się w 1920r. w maju, w tym czasie kiedy bolszewicy szli na Warszawę. I dlatego noszę w sobie od urodzenia wielki dług wdzięczności w stosunku do tych, którzy wówczas podjęli walkę z najeźdźcą i zwyciężyli….”

13 maja 1981 TOTUS TUUS!

Cały Twój, Maryjo!  To zawołanie biskupa Rzymu, św. Jana Pawła II.  Biografowie piszą, że jego inspiracją był „Traktat o prawdziwym nabożeństwie do NMP” św. Ludwika Marii Grignion de Montforta, który zawarł tam myśl całkowitego zawierzenia Matce Bożej.  Ale inspiracją mogła być po prostu tradycja polska, tradycja Bogarodzicy. Kult Maryjny w Polsce miał wielowiekową tradycję, z którą przyszły kapłan zetknął się bardzo wcześnie w dzieciństwie.

Na początku 1979 r. L. Breżniew szef ZSRR oznajmił Edwardowi Gierkowi I sekretarzowi PZPR na wieść o zaproszeniu do Polski papieża Jana Pawła II: „Róbcie jak uważacie, bylibyście wy i wasza partia nie żałowali później.” Bolszewicy knuli spisek od samego początku pontyfikatu.

Była środę 13 maja 1981 godzina 17:19 audiencja generalna na Placu św. Piotra w Rzymie. Ojciec Święty Jan Paweł II jechał otwartym specjalnie przygotowanym  autem, co umożliwiało maksymalny kontakt z wiernymi. Maryja czuwała nad swym Sługą. Zamachowiec mierzył w głowę Ojca Świętego Jana Pawła II. W tej samej sekundzie Papież pochylił się do małej dziewczynki Sary Bartoli. Wyjątkowa miłość do dzieci, którą tyle razy obserwowaliśmy, serdeczny uśmiech i pochylenie się nad Sarą uratowało życie Ojca Świętego Jana Pawła II.  Turecki zamachowiec Mehmeta Ali Agca nie miał dobrej widoczności, celował w głowę, lecz trafił w brzuch i rękę.  Ranny Ojciec Święty opadł na swego sekretarza.

Jan Paweł powiedział później:  Jedna ręka strzelała, a inna kierowała kulą…  Zamach nastąpił 13 maja, tak jak pierwsze objawienie Matki Bożej w Fatimie, w roku 1917.  Rok po zamachu Ojciec Święty Jan Paweł II udał się do Fatimy, by podziękować Maryi za cudowne ocalenie.

Służby Stanów Zjednoczonych, w wyniku śledztwa, ustaliły że zamach zorganizowała KGB, za pośrednictwem podległych służb bułgarskich. KGB, dla dezinformacji która szła w świat,  rozpuszczała wieści o fanatycznym muzułmaninie z organizacji Szare Wilki.  Jednak Ali Agca był tylko narzędziem.  Służby komunistyczne zawsze słynęły z wyjątkowo perfidnej narracji, intryg, kłamstw i pomówień innych osób. Bolszewicy ślady zatarli bardzo starannie, a Szare Wilki nigdy nie przyznały się do zamachu.  Każdy człowiek, który chociaż trochę otarł się o system komunistyczny, nie miał wątpliwości, że dla obozu sowieckiego pontyfikat św. Jana Pawła II był wielkim zagrożeniem, co każdy z nas mógł zaobserwować w następnych latach.

Każda z wizyt Ojca Świętego Jana Pawła II w Ziemi Ojczystej, była wielkim impulsem wiary, nadziei i miłości dla Ojca Świętego i dla Jego ukochanego ludu. Polacy ponownie poczuli się sobą, zaczął się trudny lecz owocny okres, w spostrzeganiu wartości jakie niósł z sobą Papież Polak Jan Paweł II.

Pontyfikat JPII trwał 26 lat 5 miesięcy i 16 dni, do 2 kwietnia 2005r. Odwiedził 132 kraje, w podróżach spędził 586 dni, przebył 1 700 000 km. W Polsce był 8 razy :

2-10.VI.1979 „ Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi”…

16-23VI.1983 „ Pokój Tobie Polsko „…

8-14.VI.1987 „ Jeden drugiego brzemiona noście”….

1-9.VI i 13-16.VIII. 1991 „ Bogu dziękujcie, ducha nie gaście”….

20-22.V.1995 „Praw sumienia trzeba bronić, także dzisiaj”…..

31.V. – 10.VI.1997 „Chrystus wczoraj, dziś i na wieki”….

5-17.VI.1997 „Nie ma solidarności bez miłości”…..

16-19.VIII.2002 „ A na koniec cóż powiedzieć, żal odjeżdżać”….

Stowarzyszenie Józefa Piłsudskiego

  „Orzeł Strzelecki” w Kanadzie

Komendant Grzegorz Waśniewski