W polo­nij­nym Radiu 7…

Dzię­ku­ję za zaproszenie!

https://www.facebook.com/polskieradiotoronto/