Często otrzymuję pytania od Państwa odnośnie prawa otrzymania ubezpieczenie medycznego w Ontario.

Według najnowszych przepisów, aby zakwalifikować się, muszą być spełnione wszelkiego rodzaju podstawowe kryteria, które wymieniam poniżej oraz przynajmniej jedno z tak zwanych dodatkowych.

Osoba, ubiegająca się o ubezpieczenie prowincji Ontario musi przebywać fizycznie w prowincji przez 153 dni w każdym 12-miesięcznym okresie. Wymaga się również, by osoba nowo przybyła zamieszkała w Ontario przez minimum 3 miesiące. Dodatkowo, należy spełnić jeden z poniższych wymogów:

-posiadać kanadyjskie obywatelstwo lub stałą rezydencję lub

-ubiegać się o pobyt stały, otrzymując akceptację sprawy imigracyjnej ( np. podanie humanitarne),

Ministerstwo Zdrowia informuje także, że ubezpieczenie jest przyznawane osobom, posiadającym zezwoleniu na pracę i pracującym w pełnym wymiarze godzin w Ontario, dla pracodawcy w Ontario, i przez minimum 6 miesięcy (planowane zatrudnienie).

Współmałżonek i dzieci pozostające na utrzymaniu również kwalifikują się. W Ontario z rządowego ubezpieczenia medycznego korzystają także opiekunki zagraniczne, pracujące w prowincji na kontrakcie pracy oraz azylanci.

Osoby, przybywające do prowincji turystycznie nie mogą korzystać z przywileju bezpłatnej rządowej opieki medycznej, nawet jeśli są rodzicami lub dziadkami , posiadającymi Super Vizę.

Osoby, które chcą otrzymać kartę OHIP muszą osobiście zgłosić się do lokalnego biura Service Ontario (nie mylić z Service Canada). Na spotkanie z urzędnikiem należy przynieść przygotowany wypełniony poprawnie formularz, oraz dokumenty świadczące o tym, że osoba zamieszkuje w prowincji i ma status imigracyjny, kwalifikujący się, by otrzymać ubezpieczenie. Przykładowo, oryginalny dokument wizy pracowniczej, kartę stałego pobytu, akt urodzenia, certyfikat obywatelski, rachunki telefoniczne, za prąd, dokumenty bankowe lub inne.

Warto przed wizytą w urzędzie sprawdzić najnowsze wymogi i listę obowiązkowych dokumentów, by załatwić sprawę za pierwszym razem.  Dzieci urodzone w Kanadzie otrzymują ubezpieczenie medyczne z chwilą urodzenia. Nawet jeśli są dziećmi imigrantów nieudokumentowanych, kiedyś było to niemożliwe.

Więcej informacji na temat procedur przyznawania ubezpieczenia medycznego w prowincji Ontario można znaleźć na stronie rządowej:

https://www.ontario.ca/page/apply-ohip-and-get-health-card#section-0

Turystom oraz pracownikom zagranicznym, zamieszkującym prowincję przez pierwsze miesiące zaleca się, by wykupili prywatne ubezpieczenie, i dopóki nie zakwalifikują się na medyczną opiekę rządową.

Studenci zagraniczni zazwyczaj posiadają prywatne ubezpieczenie wliczone w opłatę za studia.

Izabela Embalo

licencjonowany doradca

tel; 416-5152022

www.emigracjakanada.net