76. rocznica Godziny W w Mississaudze

Msza św. za Ojczyznę zamówiona przez KPK oddział Mississauga. Po Mszy św. skromna uroczystość przed Pomnikiem Patrioty przy Centrum Kultury Polskiej połączona z odznaczeniem odznakami Kongresu czterech weteranów – m.in. uczestnika Powstania Warszawskiego.