Ontario chce uniknąć kolejnej blokady w celu zwalczania drugiej fali COVID-19, ale jest gotowe do podjęcia „ukierunkowanych działań”, takich jak zamykanie niektórych przedsiębiorstw o ​​podwyższonym ryzyku, dowiedziała się CBC News.

CBC News dotarła do egzemplarza planu gotowości Ontario na wypadek  jesiennej pandemii.

21-stronicowa wersja robocza,  przedstawia trzy możliwe scenariusze tego, jak mogłaby wyglądać druga fala: mały, umiarkowany lub duży.

Niezależnie od tego, który scenariusz się spełni, plan preferuje reagowanie za pomocą ukierunkowanych ograniczeń, a nie powszechnych zamknięć lub blokad.

Tymczasem w obliczu wzrostu liczby przypadków Ontario rozpocznie od piątku oferowanie testów na COVID-19 w aptekach.

Plan przeznacza co najmniej 2,2 miliarda dolarów na reakcję na pandemię. Największa pojedyncza pozycja to prawie 1,4 miliarda dolarów na szereg środków zdrowia publicznego, w tym zwiększone możliwości w zakresie testów, laboratoriów, śledzenia kontaktów i wysiłków mających na celu zapobieganie przenoszeniu nowego koronawirusa.

Inne pozycje finansowe obejmują:

475 milionów dolarów na przygotowanie systemu opieki zdrowotnej na wzrost liczby przypadków COVID-19.

284 milionów dolarów na zmniejszenie zaległości w operacjach i innych procedurach szpitalnych.

30 milionów dolarów na identyfikację epidemii, zarządzanie  i zapobieganie jej w szkołach, opiece długoterminowej i innych miejscach.

28,5 miliona dolarów ogłoszoną we wtorek na kampanię zmasowanych szczepień przeciwko grypie .

Dodatkowe 90 milionów dolarów jest oznaczone jako „TBC” (do potwierdzenia) na podwyżkę płac dla pracowników wsparcia osobistego w domu i opiece społecznej.

Części planu, które nie zostały ujawnione do tej pory, obejmują rozszerzenie możliwości testowania do 50 000 testów dziennie, z możliwością ich zwiększenia do 100 000 testów dziennie w razie potrzeby. Plan przewiduje również, że prowincja przyjmie nowe technologie testowania, w tym testy śliny i testy, które mogą być przetwarzane na miejscu

W dokumencie określono pewne kryteria sukcesu w reakcji zdrowia publicznego na COVID-19. Prowincja chce, aby wskaźnik pozytywnych testów nie przekraczał trzech procent oraz aby co najmniej 80 procent wszystkich wyników testów zostało zakończonych w ciągu 48 godzin.

W planie nie określono żadnych konkretnych punktów odniesienia, które mogłyby spowodować zaostrzenie ograniczeń pandemicznych. Decyzja byłaby oparta nie tylko na codziennej liczbie przypadków;   dane dotyczące hospitalizacji oraz opinia lokalnych lekarzy ds. zdrowia również byłyby brane pod uwagę.

Co ciekawe  zakłada się również, że prywatne kliniki i przychodnie które pomagały już w usuwaniu zaległości związanych z tysiącami procedur medycznych,  przełożonych podczas wiosennej fali pandemii, gdy szpitale próbowały zwolnić miejsce pomogą i tym razem.

Ministerstwo Zdrowia częściowo rozwiąże „poprzez innowacyjne kanały, takie jak korzystanie z niezależnych placówek służby zdrowia, które mogą świadczyć dodatkowe usługi chirurgiczne i diagnostyczne w zakresie obrazowania, finansowane ze środków publicznych” – czytamy w dokumencie.

Dokument mówi, że system opieki zdrowotnej stoi w obliczu wyzwań, których nie było podczas początkowej wiosennej fali COVID-19. Jednym z nich jest zatłoczenie w szpitalach, ponieważ liczba pacjentów zaczyna wracać do poziomu sprzed pandemii. Szpitale i domy opieki długoterminowej mają teraz mniej miejsca dla pacjentów i rezydentów, ponieważ musieli zmniejszyć liczbę pokoi wieloosobowych, aby zapewnić fizyczne dystnsowanie.