Canadian Snowbird Association wyraziło zadowolenie z orzeczenie Sądu Ontaryjskiego, w którym stwierdzono, że rząd Ontario nie miał uprawnień do zakończenia programu OHIP dla osób, które chorują  poza granicami kraju.

Minister zdrowia Christine Elliott ogłosiła w maju zeszłego roku, że rząd planuje wyeliminowanie podstawowego ubezpieczenia podróżnego poza granicami kraju   mówiąc, że program był bardzo kosztowny. Ogłoszenie nastąpiło po sześciodniowych konsultacjach publicznych.

Ubezpieczenie OHIP obejmowało usługi szpitalne poza granicami kraju do maksymalnej kwoty 400 dolarów dziennie w przypadku wyższego poziomu opieki i do 50 dol. dziennie w przypadku ratunkowych usług ambulatoryjnych i usług lekarskich. Również podczas wyjazdu na przykład do Polski.

Prowincja twierdzi, że każdego roku wydaje 2,8 miliona dolarów na administrowanie około 9 milionami dolarów wypłat odszkodowań w ramach programu OHIP za granicą.

Kanadyjskie Stowarzyszenie Snowbird odwołało się od zmian w styczniu, mówiąc, że posunięcie rządu narusza przepisy kanadyjskiej ustawę o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

Na razie nie wiadomo, czy rząd Forda odwoła się od decyzji, jednak CSA twierdzi, że ma nadzieję, że uszanuje decyzję sądu.