Ottawa podała zasady otwarcia programu sponsorowania rodziców i dziadków w 2020 roku (2020 Parents and Grandparents Program – PGP). Przez trzy tygodnie – od 13 października od godz. 12 w południe EDT do 3 listopada do godz. 12 w południe – Kanadyjczycy i stali rezydenci Kanady, którzy chcą zasponsorować swoich rodziców lub dziadków przyjeżdżających do Kanady, będą mogli przesłać wypełniony formularz internetowy o zamiarze sponsorstwa.

Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC), dążąc do tego, by przyjmowanie wniosków było jak najbardziej transparentne i sprawiedliwe, losowo wybierze potencjalnych sponsorów i wyśle im zaproszenie do złożenia aplikacji. Na przesłanie dokumentów wybrane osoby będą mieć 60 dni.

Osoby niepełnosprawne, które nie mogą wypełnić formularza on-line, będą mogły otrzymać formularz przystosowany do ich potrzeb (drukowany, dużą czcionką, Braille’em) po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby przez telefon lub listownie.

Ze względu na pandemię i możliwe pogorszenie sytuacji finansowej potencjalnych sponsorów IRCC tymczasowo obniża wymóg dotyczący dochodu (wystarczy minimalny dochód, a nie minimalny dochód + 30 proc.).

W 2020 roku rząd zamierza przyjąć do rozpatrzenia 10 000 wniosków o sponsorowanie rodziców i dziadków.