Elections Canada wprowadzi pilotażowy program korzystania z pierwszych w kraju elektronicznych list wyborczych, pomimo wahań co do tego rozwiązania w latach poprzednich  poinformował główny urzędnik wyborczy Kanady.

„Elections Canada będzie pilotażowo wykorzystywać elektroniczną listę wyborców do obsługi głosowania przy dowolnym stole w wyznaczonym lokalu wyborczym, jeśli w 2023 r. odbędą się wybory uzupełniające”, napisał Stéphane Perrault w planie departamentalnym na lata 2023–2024,  informuje Blacklock’s Reporter.

Elections Canada „zainwestuje w migrację danych i aplikacji do chmury”, w tym na serwery poza Kanadą. Pomoże to skrócić czas oczekiwania na wynik wyborów, zwłaszcza przy zmniejszonej sile roboczej w lokalach wyborczych, powiedział Perrault.

Agencja planowała uruchomić program pilotażowy z wykorzystaniem elektronicznych książeczek wyborczych na potrzeby jesiennych wyborów uzupełniających w 2018 r., ale wycofała się, gdy stało się jasne, że technologia nie spełnia standardów Elections Canada.

Dokument federalnego Kanadyjskiego Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego (CCCS) , który został odtajniony w zeszłym roku, pokazuje, jak rząd myśli o księgach wyborczych, które zawierają listy wyborców i informacje o wyborcach.

W Stanach Zjednoczonych niektórzy Republikanie rezygnują z kontrowersyjnego Centrum Informacji o Elektronicznej Rejestracji (ERIC). Zwolennicy twierdzą, że może to pomóc w walce z oszustwami wyborczymi, identyfikując wyborców, którzy zmarli lub przenieśli się do innych stanów. Jednak według Associated Press niektóre stany kierowane przez Republikanów, w tym Floryda i Wirginia Zachodnia, wyraziły w tym miesiącu zaniepokojenie bezpieczeństwem i stronniczymi skłonnościami ERIC i wycofały się z projektu.

Obecnie federalny system głosowania w Kanadzie jest tylko na papierze i głosy zawsze można ponownie przeliczyć.