Poli­cyj­ne jed­nost­ki wod­ne w kil­ku jurys­dyk­cjach prze­pa­try­wa­ły wody jezio­ra Onta­rio w nadziei na zna­le­zie­nie 65-let­nie­go Eri­ca Quim­by z Oakville.

Odna­le­zio­no łódź męż­czy­zny. Quim­by jest doświad­czo­nym żegla­rzem, ale w ponie­dzia­łek po wypły­nię­ciu na wody jezio­ra nie wró­cił do przystani

Łódź odna­le­zio­no na połu­dnio­wym brze­gu jezio­ra Onta­rio w pobli­żu Roche­ster w sta­nie Nowy Jork.